ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ელენე დიდებულიძე
ასისტენტ პროფესორი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმჭიფო უნივერსიტეტი - ბიოლოგიის ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 2002-02-09 - 2006-02-07
ანდრეა პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი - ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის - დოქტორი - 2009-01-10 - 2019-01-30
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა - მაგისტრი - 2019-02-09 - 2019-07-15
პუბლიკაციები  
N.Mitaishvili, N. Toklikishvili, G. Natroshvili, N. Beriashvili, E. Didebulidze, G. Tsertsvadze, T.Eliashvili, T. Kokashvili, N. Janelidze, M. Tediashvili. "Abundance of Aeromonas spp. bacteria and their bacteriophages in Georgian aquatic environment. "International conference:" Bacteriophages and probiotics -alternatives to antibiotics. "Abstract book, p 79, Tbilisi, 2012 - 2012
N.Mitaishvili, N. Toklikishvili, G. Natroshvili, N. Beriashvili, E. Didebulidze, G. Tsertsvadze, T.Eliashvili, T. Kokashvili, N. Janelidze, M. Tediashvili. "Abundance of Aeromonas spp. bacteria and their bacteriophages in Georgian aquatic environment. "International conference:" Bacteriophages and probiotics -alternatives to antibiotics. "Abstract book, p 79, Tbilisi, 2012 - 2012
Rosetta Kashibadze, Elene Didebulidze, "Microbial Pollution of Water Resources and Human Health " Tbilisi, International Periodical Journal "Intellect" №2 (46), ISSN 1512 -0333, 2013. - 2013
Rosetta Kashibadze, Elene Didebulidze, "Microbial Pollution of Water Resources and Human Health " Tbilisi, International Periodical Journal "Intellect" №2 (46), ISSN 1512 -0333, 2013. - 2013
. N. Mitaishvili, E. Didebulidze, G. Natroshvili, N. Toklikishvili and M. Tediashvili ... "The abundance of Vibrio spp. and Aeromonas spp. in Georgian freshwater and marine environment. "BioMicroWorld V International conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology Abstract book, p142, Madrid, Spane 2013. - 2013
. N. Mitaishvili, E. Didebulidze, G. Natroshvili, N. Toklikishvili and M. Tediashvili ... "The abundance of Vibrio spp. and Aeromonas spp. in Georgian freshwater and marine environment. "BioMicroWorld V International conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology Abstract book, p142, Madrid, Spane 2013. - 2013
"Isolation and study of phatogenic Aeromonas spp. and corresponding bacteriophages from Georgian Aquatic Environments - 2015
"Isolation and study of phatogenic Aeromonas spp. and corresponding bacteriophages from Georgian Aquatic Environments - 2015
. "Antibiotic Resistant Environmental Bacilli and Their Bacteriophages Isolated From Freshwater and Marine Environments of Georgia and Armenia" - 2015
. "Antibiotic Resistant Environmental Bacilli and Their Bacteriophages Isolated From Freshwater and Marine Environments of Georgia and Armenia" - 2015
"Bacteriophages active to Aeromonas spp. Causing diseases in cultured fresh water fish in Georgia " - 2016
"Bacteriophages active to Aeromonas spp. Causing diseases in cultured fresh water fish in Georgia " - 2016
"Study of water hydrochemical and microbiological quality in the noogenic habitat of the Black Sea bottlenose dolphins ", - 2016
"Study of water hydrochemical and microbiological quality in the noogenic habitat of the Black Sea bottlenose dolphins ", - 2016
"Prevalent Freshwater fish bacterial diseases in Georgia: Antibiotic resistance and search for effective lytic phages" - 2017
"Prevalent Freshwater fish bacterial diseases in Georgia: Antibiotic resistance and search for effective lytic phages" - 2017
Evaluation of therapeutic potential of Aeromonas hydrophila phages in the simulated infection using the zebrafish model - 2018
Evaluation of therapeutic potential of Aeromonas hydrophila phages in the simulated infection using the zebrafish model - 2018
T. Tserodze, D. Jgenti, M. Mgeladze, N. Chkheidze, E. Jaiani, E. Didebulidze N.Janelidze, R. Goradze and M. Tediashvili, "Dynamic changes in the upper respiratory tract microflora of the Black Sea and Pacific bottlenose dolphins in noogenic habitat: possible influence of environmantal conditions. "Int. J. Adv. Res.6 (1), pp. 795-804. (2018) - 2018
T. Tserodze, D. Jgenti, M. Mgeladze, N. Chkheidze, E. Jaiani, E. Didebulidze N.Janelidze, R. Goradze and M. Tediashvili, "Dynamic changes in the upper respiratory tract microflora of the Black Sea and Pacific bottlenose dolphins in noogenic habitat: possible influence of environmantal conditions. "Int. J. Adv. Res.6 (1), pp. 795-804. (2018) - 2018
Comparative study of microbial contamination of the natural and artificial water reservoirs in Tbilisi surroundings. E. Didebulidze, - 2019
Comparative study of microbial contamination of the natural and artificial water reservoirs in Tbilisi surroundings. E. Didebulidze, - 2019
Phenotypic and genetic subtyping of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates from Georgian hospitals. - 2019
Phenotypic and genetic subtyping of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates from Georgian hospitals. - 2019
Phenotypic and Genetic Characterization of Aeromonas hydrophila Phage AhMtk13a and Evaluation of Its Therapeutic Potential on Simulated Aeromonas Infection in Danio rerio - 2022
Phenotypic and Genetic Characterization of Aeromonas hydrophila Phage AhMtk13a and Evaluation of Its Therapeutic Potential on Simulated Aeromonas Infection in Danio rerio - 2022
Humoral Immune response to bacteriophages in patients with urinary tract infections following phage therapy - 2023
Humoral Immune response to bacteriophages in patients with urinary tract infections following phage therapy - 2023
კურსები  
ზოგადი მიკრობიოლოგია და ბაქტერიოლოგია-MD231240E (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
იმუნოლოგია და კლინიკური მიკრობიოლოგია-MD2240E (  2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
იმუნოლოგია და კლინიკური მიკრობიოლოგია-MD232240E (  2023/2024; )
მიკრობიოლოგია-NRSI2140 (  2016/2017; )
მიკრობიოლოგია-NRSI2140E (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
ცხრილი  
ზოგადი მიკრობიოლოგია და ბაქტერიოლოგია-MD231240E
ელენე დიდებულიძე 2002 წელს სოროსის საერთაშორისო ოლიმპიადაში გამარჯვების შემდეგ უგამოცდოდ ჩაირიცხა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და 2006 წელს დაამთავრა ბაკალავრიატი ბიოლოგიის სპეციალობით. 2007-2009 წწ-ში წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა - ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და ტაქსონთა კვლევა. 2009-წელს სწავლა განაგრძო ანდრეა პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე - გარემოს დაცვა და ეკოლოგია. 2013- წელს მოიპოვა მაშავის პროგრამის დაფინანსება და საერთაშორისო მაგისტრატურის შემდგომი კურსი: წყლის მენეჯმენტი, გადაწყვეტილების მიღება, გარემოსდაცვითი ასპექტები და რისკის შეფასება, გაიარა ისრაელში, იერუსალიმის ებრაულ უნივერსიტეტში. სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტრეინინგები გაიარა ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში: 2013 წლის ნოემბერ-დეკემბერში დანიაში, კოპენჰაგენის უნივერსიტეტი, ზღვის ბიოლოგიის სექცია. 2014 წლის აპრილ - ივნისში ირლანდიაში, დუბლინი. ტრინიტი კოლეჯის ტოქსიკოლოგიის განყოფილება. 2014 წლის აგვისტო - სექტემბერში საბერძნეთში, ირაკლიონი, კრეტა, ჰელენიკის ზღვის კვლევის ცენტრი. 2014 წლის ოქტომბერ - ნოემბერში საბერძნეთში, ათენი. აგრარული უნივერსიტეტის ენზიმოლოგიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორიები. 2015 წლის ივლის -აგვისტოში ნორვეგიაში, ბერგენის უნივერსიტეტი ბიოლოგიის დეპარტამენტი. გავლილი აქვს სხვადასხვა სასწავლო კურსი და მოპოვებული აქვს სერთიფიკატები: 2013წელს - ინგლისური სპეციალური მიზნებისთვის, ტრენინგი მეცნიერთათვის. CRDF Global და GRDF -ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი. 5-14 ივნისსი, ბაკურიანი. 2015წელს – ბიორისკების შეფასება და მართვა, 17 – 19 სექტემბერი. თბილისი, საქართველო. NCDC 2016წელს - დისტანციური ონლაინ კურსი: ტექნოლოგიების ტრანსფერი 09.19.2016 - 30.10.2016. კიევის უნივერსიტეტი (ონლაინ კურსი). და სხვა. მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ საერთაშორისო კონფერენციაში (სასტენდო მოხსენებები). როგორც მკვლევარი მონაწილეობდა რამოდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით პროექტში. მუშაობს გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში, მიკრობთა ეკოლოგიის ლაბორატორიაში მეცნიერ თანამშრომლად. ყოველივე ზემოაღნიშნული აძლევს კომპეტენციას ელენე დიდებულიძეს, გაუძღვეს მიკრობიოლოგიის პრაქტიკულ კურსს.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი