ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

ვაკანსია

საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის
7 April 2021

საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის შემდეგი მიმართულებებით:

ბიოსამედიცინო მეცნიერებები

ა) პროფესორის აკადემიური თანადებობები:

 • ანატომია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ანატომია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;
 • ემბრიოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ემბრიოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;
 • ფარმაკოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება ან უმაღლესი განათლება ფარმაკოლოგიური მიმართულებით;
 • კლინიკური ფარმაკოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია, უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • პათოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;

ბ) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობები:

 • ანატომია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ანატომია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;
 • ემბრიოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ემბრიოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;
 • ფარმაკოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება ან უმაღლესი განათლება ფარმაკოლოგიური მიმართულებით;
 • კლინიკური ფარმაკოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია, უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • პათოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;  

სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები

ა) პროფესორის აკადემიური თანადებობები:

 • ქცევითი მეცნიერება: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სოციალური და ქცევით მეცნიერებებში - ფსიქოლოგია;
 • სამედიცინო საინფორმაციო ტექნოლოგიები: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში;
 • სამედიცინო საინფორმაციო ტექნოლოგიები: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება მედიცინის ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში;
 • სამეცნიერო უნარები: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო (ბიოსამედიცინო) მეცნიერებებში ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება პროექტების და კვლევების განხორციელების გამოცდილებას;
 • სამედიცინო ეთიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება მედიცინის ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში;
 • სამედიცინო ეთიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში -ფილოსოფია;
 • სამედიცინო ფსიქოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სოციალურ და ქცევით მეცნიერებებში - ფსიქოლოგია/სამედიცინო ფსიქოლოგია;
 • სამედიცინო ფსიქოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • სამედიცინო ანთროპოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - ანთროპოლოგია ან უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;
 • სამედიცინო ანთროპოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • სამედიცინო სოციოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სოციალურ მეცნიერებებში - სოციოლოგია;
 • სამედიცინო სოციოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია.უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში;
 • ეპიდემიოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას ეპიდემიოლოგიაში ან ბიოსტატისტიკაში;
 • ბიოსტატისტიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებები;
 • სტატისტიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება - მათემატიკა ან სტატისტიკა;
 • გლობალური ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის მენეჯმენტი: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას გლობალურ ჯანდაცვაში;
 • საზოგადოებრივი მედიცინა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სამედიცინო ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში;
 • პაციენტის უსაფრთხოება და ხარისხის გაუმჯობესება: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში;
 • სამედიცინო სამართალი: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი იურიდიული ან/და უმაღლესი სამედიცინო განათლება. უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას სამედიცინო რეგულაციებში;

ბ) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობები:

 • ქცევითი მეცნიერება: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სოციალური და ქცევით მეცნიერებებში - ფსიქოლოგია;
 • სამედიცინო საინფორმაციო ტექნოლოგიები: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში;
 • სამედიცინო საინფორმაციო ტექნოლოგიები: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება მედიცინის ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში;
 • სამეცნიერო უნარები: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო (ბიოსამედიცინო) მეცნიერებებში ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება პროექტების და კვლევების განხორციელების გამოცდილებას;
 • სამედიცინო ეთიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება მედიცინის ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში;
 • სამედიცინო ეთიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში -ფილოსოფია;
 • სამედიცინო ფსიქოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სოციალურ და ქცევით მეცნიერებებში - ფსიქოლოგია/სამედიცინო ფსიქოლოგია;
 • სამედიცინო ფსიქოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • სამედიცინო ანთროპოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - ანთროპოლოგია ან უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;
 • სამედიცინო ანთროპოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • სამედიცინო სოციოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სოციალურ მეცნიერებებში - სოციოლოგია;
 • სამედიცინო სოციოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია.უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში;
 • ეპიდემიოლოგია: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას ეპიდემიოლოგიაში ან ბიოსტატისტიკაში;
 • ბიოსტატისტიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებები;
 • სტატისტიკა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება - მათემატიკა ან სტატისტიკა;
 • გლობალური ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის მენეჯმენტი: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას გლობალურ ჯანდაცვაში;
 • საზოგადოებრივი მედიცინა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება სამედიცინო ან ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში;
 • პაციენტის უსაფრთხოება და ხარისხის გაუმჯობესება: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება ჯანმრთელობის მეცნიერებებში;
 • სამედიცინო სამართალი: 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი იურიდიული ან/და უმაღლესი სამედიცინო განათლება. უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილებას სამედიცინო რეგულაციებში;
 1. წარმატებული კანდიდატის გამოვლენა განხორციელდება შემდეგი წესით:
 2. ძირითადი კრიტერიუმებია:         
  • დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
  • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა. პროფესორს უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება, ასოცირებულ პროფესორს უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
  • სამეცნიერო ნაშრომები ბოლო 5 წლის განმავლობაში. უპირატესობა მიენიჭება Scopus-ის ბაზებში

დაცულ გამოცემებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ავტორებს.

 • ინგლისურ ენაზე ლექციის ჩატარების უნარი;

დამატებითი კრიტერიუმებია:

 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 • საქართველოს უნივერსიტეტის ფარგლებში კვლევითი საქმიანობის ხედვა;
 • კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • საოფისე ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი.
 1. წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
  • განაცხადი საკონკურსო კომისიის სახელზე - იმ ვაკანსიის მითითებით, რომელზეც განაცხადს აკეთებს აპლიკანტი (იხილეთ დართული ფორმა);
  • საქართველოს უნივერსიტეტის აპლიკაციის ფორმა შევსებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე (იხილეთ დართული ფორმა);
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • აკადემიური ხარისხის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი ან მათთან გათანაბრებული) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე. უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაცია აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ (https://eqe.ge/geo/static/213) და თარგმანი - დამოწმებული ნოტარიულად;
  • ცნობა პედაგოგიური-სამეცნიერო გამოცდილების შესახებ;
  • გამოქვეყნებული შრომების სია და ასლები (წარმოსადგენია გამოქვეყნებული შრომების სრული ნუსხა, რომელიმე პუბლიკაციის ასლი კანდიდატის შერჩევით);
  • ინგლისურ ენის სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში).
  • საქართველოს უნივერსიტეტის ფარგლებში კვლევითი საქმიანობის ხედვა (სასურველია);
  • საგნის სილაბუს(ებ)ი (სასურველია);
  • სხვა ინფორმაცია, რომელიც თვენი აზრით მნიშვნელოვანია შესაბამის პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის წარმოჩენისთვის.
 1. დამატებითი კრიტერიუმებით განსაზღვრული დოკუმენტაციის წარმოდგენა სასურველია.  თუ კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა აღემატება ვაკანსიის რაოდენობას, ძირითად კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შეფასების შემდეგ, კანდიდატი დამატებითი კრიტერიუმებით შეფასდება;
 2. საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს დემო ლექციის ჩატარება;
 3. კონკურსში გამარჯვებულმა პირმა აფილირება უნდა გააკეთოს საქართველოს უნივერსიტეთან. Google Scholar-ის პროფილის ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს საქართველოს უნივერსიტეტის სახელით და საქართველოს უნივერერსიტეტის ოფიციალური (@ug.edu.ge) ელ. ფოსტით.
 4. საკონკურსო დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2021 წლის 10 და 11 მაისს ელექტრონული ფორმით ელექტრონულ ფოსტაზე vacancy@ug.edu.ge და მატერიალური ფორმით მისამართზე: თბილისი, კოსტავას ქ. #77ა, მე-4 კორპუსი, ოთახი №514, 0171. კანდიდატურა განიხილება დოკუმენტების სრულად წარმოდგენის შემთხვევაში.
 5. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსი ჩატარდება 2021 წლის 12, 13 და 14 მაისს.
 6. საონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო კომისიაში. საჩივრებისა და პრეტენზიების მიღების დღე - 2021 წლის 17 აპრილი.
 7. კონკურსში გამარჯვებული პირების სია გამოქვეყნდება 2021 წლის 20 აპრილს საქართველოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ug.edu.ge.

საქართველოს უნივერსიტეტი არის რეგიონის ლიდერი, ყველაზე დიდი კერძო უნივერსიტეტი საქართველოში, რომელიც ემსახურება 6000-მდე ქართველ და საერთაშორისო სტუდენტს. UG-ს მრავალფეროვანი და პროგრესული გუნდი 1000-ზე მეტი თანამშრომელს აერთიანებს.

ჩვენს აკადემიურ პერსონალს ვთავაზობთ:

 • მოქნილ სამუშაო გრაფიკს
 • კონკურენტულ ანაზღაურებას
 • სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობის შეთავსებას
 • სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობას და დამატებით ჯილდოებს სამცენიერო აქტივობებში
 • პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას
 • ჯანსაღ ორგანიზაციულ კულტურას
 • უსფრთხო სამუშაო გარემოს
 • უახლეს საოფისე ტექნოლოგიებს

სრული ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერს: https://ug.edu.ge/public/

საქართველოს უნივერსიტეტის გუნდი აღიარებს რა პერსონალური მონაცემების დაცვის მნიშვნელობას, პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას.

"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ დამუშავდება თქვენი პერსონალური მონაცემები, რათა დადგინდეს ვაკანტურ პოზიციასთან თქვენი შესაბამისობა. პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ვადით, კანდიდატის შესახებ დასაქმებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებამდე. რეზიუმეს გამოგზავნით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ზემოთ აღნიშნულ პირობებს.

გისურვებთ წარმატებას!

დანართი

SHARE ONჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი