ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარინა დარახველიძე
ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი
მოწვეული ლექტორი
მაგისტრი
ფარმაციის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - სამკურნალო - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1988-09-01 - 1994-06-23
ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარული მეცნიერებისა და პედაგოგიკის - მაგისტრი - 2002-01-01 - 15/062007
ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი - სამართლის, ბიზნესის, სოციალურ, ჰუმანიტარულ, პედაგოგიურ მეცნიერებატა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების ფაკულტეტი - მაგისტრი - 2006-05-01 - 2008-06-14
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა  და მედიცინის ფაკულტეტი - დოქტორი - 2021-01-05 -
პუბლიკაციები  
სამოქალაქო სამართალი (ვალდებულებითი სამართალი) სასწავლო-მეთოდური მასალა ცოდნის შემოწმებისათვის - 2008
საქართველოს პოლიტიკა - 2015
სოფოსბუვირის და ლედიპასვირის/სოფოსბუვირის რეალურ სამყაროში ეფექტურობა დაფუძნებული რეჟიმები C ჰეპატიტის ვირუსის მე-3 გენოტიპის ინფექციისათვის საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის ფარგლებში - 2017
ანტიმიკრობული მედიკამენტების მოხმარება აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში – განახლებული ეროვნული კვლევა და რაოდენობრივი შეფასება პოლიტიკის მოქმედებისთვის - 2019
ევროპის სათემო აფთიაქების სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს მიმოხილვა - 2019
სტუდენტებისთვის აკადემიური ტვირთის შემცირება კლინიკური უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებით სწავლების გაუმჯობესებით თანატოლებთან მენტორობით პრეკლინიკურ გარემოში - 2022
კონფერენციები  
ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება - 27-04-2014
დედათა სიკვდილიანობისა და ავადობის შემთხვევების მიმოხილვა - მეთოდოლოგია ,,ციფრებს მიღმა"სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისათვის - 28-09-2014
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული სემინარი - 10-10-2014
ბარსელონას კურსი დაფინანსების თაობაზე: უნივერსალური მოცვა - 14-03-2015
31-ე საერთაშორისო კონფერენცია პაციენტთა კლასიფიკაციის (DRG სისტემების) თაობაზე - 13-10-2015
ფლაგმანური კურსი ჯანმრთელობის სისტემის გაძლიერების შესახებ, ფოკუსით არა გადამდებ დაავადებებზე - 08-05-2016
იმუნიზაციის მდგრადი დაფინანსება - 16-07-2016
საერთაშორისო საზფხულო სკოლა ადამიანის უფლებებსა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე - 20-08-2016
გაერთიანებული სამეფოს ჯანდაცვის სისტემა: პირველადი ჯანდაცვა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სიsტემა - 04-12-2017
მომსახურების ხარისხი:ეფექტურობის, უსაფრთხოების და რეაგირების გაუმჯობესება - 22-07-2018
ანტიმიკრობული რეზისტენტობისა და ინფექციური კონტროლის ეროვნული პროგრამის იმლემენტციის საკითხები - 24-09-2018
გლობალური კონფერენცია პირველად ჯანდაცვაზე -ასტანის დეკლარაცია - 25-10-2018
ანტიმიკრობული პრეპარატების მოხმარების თაობაზე ქვეყნის საკონტაქტო პირების ყოველწლიური შეხვედრა. თემა: ანტიმიკრობული პრეპარატების მოხმარება,ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, პირველადი ჯანდაცვის როლი და ანტიმიკრობული პრეპარატების მოხმარებასთან დაკავშირებული გამოწვევები - 26-05-2019
2020 EUA ვებინარების სერია "Academic Career Assessment in the Transition to Open Science" - 18-05-2020
მედდების ხმის ადვოკატირება სომხეთში, საქართველოში და უკრაინაში, თებერვალი - 01-02-2021
"საზოგადოების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა" - 28-04-2021
„სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება ჯანდაცვის პროგრამებში – შემობრუნებული საკლასო ოთახი“ - 27-11-2021
,,FDA სამედიცინო მოწყობილობის პოსტმარკეტინგული ზედამხედველობის მონაცემები - რა იცით და რა არ იცით?" - 08-02-2022
კორონავირუსული ინფექცია (COVID-19) - 04-05-2022
თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენებით სწავლების ეფექტიანობის გაზრდა - 24-05-2022
COVID -19 ჯანდაცვის სექტორის რეაგირების ნაციონალური და საერთაშორისო გამოცდილება - 04-06-2022
საერთაშორისო კონფერენცია მედიკამენტების უსაფრთხოების თაობაზე - 21-07-2022
პერსონალის მობილობა სწავლებისთვის - 29-05-2023
კურსები  
ბიოეთიკა და სამედიცინო სამართალი-NRSI4140E (  2023/2024; )
ბიოეთიკა ფარმაციაში-PHAG4140 (  2022/2023; 2023/2024; )
ბიოეთიკისა და სამედიცინო სამართლის საფუძვლები-HELM232150E (  2023/2024; )
ბიოეთიკისა და სამედიცინო სამართლის საფუძვლები-MD2150E (  2021/2022; 2022/2023; )
სტაჟირება ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში-HELM4200 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სწავლა და სწავლება ფარმაციაში-PHAG4250 (  2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაცევტული ინფორმაცია და პროფესიული კომუნიკაცია-PHAR3151 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაციის მენეჯმენტის საფუძვლები-PHAG4280 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ჯანდაცვის სამსახურებისა და სისტემების მენეჯმენტი-HELM5230 (  2021/2022; )
ცხრილი  
ბიოეთიკა და სამედიცინო სამართალი-NRSI4140E
ბიოეთიკა ფარმაციაში-PHAG4140
ბიოეთიკისა და სამედიცინო სამართლის საფუძვლები-HELM232150E
სტაჟირება ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში-HELM4200
სწავლა და სწავლება ფარმაციაში-PHAG4250
ფარმაცევტული ინფორმაცია და პროფესიული კომუნიკაცია-PHAR3151
ფარმაციის მენეჯმენტის საფუძვლები-PHAG4280
მარინა დარახველიძემ 1994 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. მუშაობდა ექიმ მენ-გინეკოლოგად (O&G) 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ამის შემდეგ 8 წელი მუშაობდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, კერძოდ, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო მარეგულირებელ სააგენტოში სხვადასხვა თანამდებობებზე, ხოლო 6 წელი ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსად, რომელიც იყო წამყვანი სტრუქტურული ერთეული ჯანდაცვის პოლიტიკის სფეროში. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო არის ჯანდაცვის სისტემის მაკონტროლებელი ორგანო. შესაბამისად, მისი მოვალეობები სხვადასხვა თანამდებობებზე სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მიმართულებით მოიცავდა სამედიცინო საქმიანობის ზედამხედველობას და მისი ხარისხის გარე შეფასებას, კერძოდ, თუ რამდენად შეესაბამება სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მიწოდებული სერვისები არსებული რეგულაციების მოთხოვნებს ლიცენზიების, სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების ნებართვების, მომსახურების ხარისხის, პაციენტის უფლებების დაცვის მიმართულებით, ასევე სწავლობდა სამედიცინო დაწესებულებების მიერ სახელმწიფო პროგრამების მომსახურების უწყვეტობის უზრუნველყოფის საკითხებს. სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტი იყო წამყვანი პოლიტიკის ერთეული ჯანდაცვის სფეროში და მისი ძირითადი მოვალეობები იყო (1) ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება (ყველა ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო მომსახურებისა და ფარმაცევტული საშუალებების მიწოდებასთან) და სამინისტროს ქოლგის ქვეშ მყოფი უწყებების მიერ მათი განხორციელების ზედამხედევლობა; (2) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემუშავება, მათ შორის, საქართველოს პარლამენტში შემდგომი წარდგენისათვის კანონპროექტების შემუშავება, სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების ნებართვების, ლიცენზიების ჯანდაცვის ადამიანური რესურსების სერტიფიცირება/აკრედიტაციის მოთხოვნების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგულაციების და ა.შ.; (3) შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება (ანალიტიკური მიმოხილვები, სტრატეგიები, სამოქმედო გეგმები, მათი განხორციელების ანგარიშები და ა.შ.); (4) ინფრასტრუქტურული საკითხები ჯანდაცვის სფეროში. მას ასევე აქვს სამოქალაქო სამართლის მაგისტრის ხარისხი და არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. ამჟამად ის არის საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მეცნიერებათა სკოლის ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მოწვეული ლექტორი ფარმაციის, მედიცინისა და ჯანდაცვის ადმინისტრირების ფაკულტეტებზე. იგი კითხულობს სალექციო კურსებს ბიოეთიკისა და სამედიცინო სამართლის, ფარმაციაში ბიოეთიკის, ფარმაციის მენეჯმენტის საფუძვლების მიმართულებით და ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის ადმინისტრირების პრაქტიკულ კურსს.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი