ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დავით ზედელაშვილი
ლექტორი
Gnomon Wise-ის მკვლევარი
მაგისტრი
სამართლის დეპარტამენტი

,სამართლის სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 2003-01-01 - 2007-01-01
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი - სამართლებრივი სწავლებების დეპარტამენტი - მაგისტრი - 2007-01-01 - 2008-01-01
პუბლიკაციები  
The Problems and Promises of a Legal Constitution: The Constitutional State and History - 2011
კონსტიტუციის გადასინჯვა საქართველოში: უმრავლესობების ვნებები და კონსტიტუციური წესრიგი - 2013
საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია როგორც დამფუძნებელი დოკუმენტი: ქართული კონსტიტუციური წესრიგის სუბიექტის იდენტობა და კონსტიტუციური პატრიოტიზმის შესაძლებლობა - 2016
პირადი თავისუფლება და ავტონომია- საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, გერმანიის ფედერაციული საკონსტიტუციო სასამართლოს და აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს იურისპრუდენცია - 2018
თანასწორობის კონსტიტუციური შემოწმება - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, გერმანიის ფედერაციული საკონსტიტუციო სასამართლოს, სამხრეთ აფრიკის საკონსტიტუციო სასამართლოს და აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს იურისპრუდენცია - 2019
სამართლის უზენაესობა „ქამელეონი სასამართლოს“ იურისპრუდენციაში - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება პარტიულ სიებში სავალდებულო გენდერული კვოტის შესახებ - 2020
სამართლის უზენაესობა,, ქამელეონი სასამართლოს“ იურისპრუდენციაში – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება პარტიულ სიებში სავალდებულო გენდერული კვოტის შესახებ - 2021
სამართლიანი სასამართლოს უფლება-მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ინსტიტუციური გარანტიები - 2021
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (II) - ოკუპანტი სახელმწიფოს საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის პერსპექტივაში - 2021
Constitutionalism in Georgia - Internal Contradictions and Confrontations with Abuse - 2022
მოსამართლეთა თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმება თეორიულ და შედარებით პერსპექტივაში: რეკომენდაციები საქართველოსთვისს - 2022
გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში – ძლიერი კონსტიტუციური დაცვის ნაცრისფერი ხვრელები - 2023
საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციური რეკონსტრუქცია შედარებით პერსპექტივაში - 2023
კურსები  
გამოხატვის თავისუფლება შედარებით პერსპექტივაში-LAWP5254 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130 (  2020/2021; 2021/2022; )
კონსტიტუციური უფლებები შედარებით პერსპექტივაში-LAWB4179 (  2022/2023; )
მოსამართლის ვალდებულება და სასამართლო ხელისუფლება-LAWEC5210 (  2021/2022; 2022/2023; )
მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში-LAWB1195 (  2022/2023; 2023/2024; )
სამართლის უზენაესობა და მისი პათოლოგიები-LAWPA5237 (  2020/2021; 2021/2022; )
სამართლის უზენაესობა და სამართლის სისტემა-LAWEC5200 (  2021/2022; 2022/2023; )
შესავალი ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალში-LAWB4116 (  2022/2023; )
ცხრილი  
მოქალაქეობა თანამედროვე მსოფლიოში-LAWB1195
Gnomon Wise -ის გუნდს შემოუერთდა 2020 წლის სექტემბრიდან. კვლევის პარალელურად ასწავლის საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. დავით ზედელაშვილის აკადემიური და კვლევითი ინტერესის სფეროებია, შედარებითი საკონსტიტუციო და საჯარო სამართალი, ადამიანის უფლებები და სამართლის ფილოსოფია. მისი პუბლიკაციები და პროფესიული კომენტარი ქართულ და ინგლისურ ენებზე მოიცავს კონსტიტუციური თეორიისა და პრაქტიკის საკითხთა ფართო წრეს, რომელთა შორისაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კონსტიტუციონალიზმისა და სამართლის უზენაესობის ბოროტად გამოყნებას ილიბერალურ და ავტორიტარულ პოლიტიკურ რეჟიმებში და ამ ტიპის რეჟიმებში სასამართლო კონტროლის მუშაობის საკითხებს. დავით ზედელაშვილს აქვს სამართლის ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებების სამართალში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შედარებით საკონსტიტუციო სამართალში SJD პროგრამის ფარგლებში, ასევე იყო ვიზიტორი მკვლევარი ტორონტოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე (ონტარიო, კანადა). დავით ზედელაშვილი აკადემიურ თანამდებობებს იკავებდა თავისუფალ უნივერსიტეტში, იყო ევროპის კავშირის პროგრამის უფროსი ექსპერტი საკონსტიტუციო სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტში, ასევე მუშაობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტში.





ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი