ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნოდარი უღრელიძე
პროფესორი
დოქტორი
ინჟინერიის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - კავშირგაბმულობისა და ელექტრონიკის - ბაკალავრი - 1973-01-01 - 1978-01-01
ოდესის ა.ს. პოპოვის სახელობის კავშირგაბმულობის ელექტროტექნიკური ინსტიტუტი - რადიოტექნიკის - დოქტორი - 1984-01-01 - 1987-01-01
პუბლიკაციები  
ახალი ოთხგანზომილებიანი სასიგნალო კონსტელაციების აგება - 2020
ციფრული კავშირის სისტემების შემუშავება რადიოარხებისათვის - 2020
ორობით სიხშირულ და M-ობით ამპლიტუდურ-ფაზურ მოდულაციაზე დაფუძნებული ოთხ-განზომილებიანი კონსტელაციები - 2020
WiFi: თანამედროვე სტან-დარტები და განვითარების ტენდენციები - 2021
კონფერენციები  
კავშირგაბმულობა - 14-06-2018
რადიოკავშირი - 24-04-2019
სამეცნიერო პროექტები  
-
სივრცითი მოდულაციის სქემების შემუშავება თანამედროვე უსადენო სატელეკომუნიკაციო სისტემებისათვის - 1998-2020
კოდირებული მრავალგანზომილებიანი ინდექსმოდულაცია 6G უსადენო ქსელებისათვის - 2020-2023
კურსები  
ანტენების თეორია-PHYS5120 (  2022/2023; )
გამოთვლითი ელექტროდინამიკა 1-PHYS5121 (  2022/2023; )
ელექტრომაგნეტიზმის თეორია-PHYS5110 (  2022/2023; 2023/2024; )
მიკრო და ნანო ოპტიკის საფუძვლები-PHYS5210 (  2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი-PHYS5400 (  2023/2024; )
სემინარი-PHYS5240 (  2023/2024; )
სიგნალები და სისტემები-EENG5112 (  2022/2023; )
ცხრილი  
სამაგისტრო ნაშრომი-PHYS5400
ნოდარ უღრელიძე - მიღებული აქვს ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი ოდესის (უკრაინა) ა. ს. პოპოვის სახელობის კავშირგაბმულობის ელექტროტექნიკურ ინსტიტუტში და დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. გავლილი აქვს თრეინინგი სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგად კურსში(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი). გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები და მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით აქვს მრავალწლიანი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის გამოცდილება, შეუძლია აწარმოოს სამეცნიერო კვლევები და გაუძღვეს სალექციო კურსებს ნებისმიერ დისციპლინაში აღნიშნული მიმართულებით ბაკალავრებთან, მაგისტრანტებთან და დოქტორანტებთან.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი