ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნინო ჯანელიძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტი; ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 1993 - 1998
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტი; ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტი - მაგისტრი - 1998 - 2000
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტი; ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტი - დოქტორი - 2000.01.01 - 2004.12.17
პუბლიკაციები  
Processing of Concentrated CB Phage Preparation for Tracing in Aquatic Environment - 1999
Study of the Peculiarities of the Phage - Host Cell Interactions and DNA ejection processes in Different Conditions on the Model of Cb and Un Phages - 2001
Peculiarities of the Interactions of Cb and Un Phages with the Host Cell in Different Conditions - 2001
Study of Peculiarities of the phage - host cell interactions and DNA ejection in different conditions on the model of CB and Un phages - 2001
Study of the dynamic interactions of E.coli-specific phages with host cells in sea - and lake water - 2002
Study of the dynamic interactions of E.coli-specific phages with host cells in sea - and lake water - 2002
Monitoring of Microbial community changes in Freshwater lake Lisi - 2002
Microbial monitoring of water quality of freshwater lakes in Tbilisi surroundings - 2002
Bacterial Membrane Fragments as Phage DNA ejection stimulator - 2003
The microbial monitoring of the ecological status of Lisi and Ku lakes: what was, what’s now and what’s future prognosis - 2003
Investigation of water pollution in freshwater lakes in Tbilisi surroundings - 2003
Phage DNA ejection induced by membrane fragments obtained from a host cell - 2004
Microbial contamination in Georgian coastal zone of the Black Sea - 2004
The study of survival of different bacteria and bacteriophages in lake water microcosms - 2006
Pycnometric, viscometric and calorimetric studies of the process to release the double-stranded DNA from the Un bacteriophage - 2006
The study of survival of different bacteria and bacteriophages in lake water microcosms - 2006
Detection of toxigenic Vibrio cholerae O1 from a freshwater lake near Tbilisi, Georgia: a potential source for disease - 2007
Characterization of Vibrio parahaemolyticus and Their Bacteriophages Isolated from the Georgian Coastal Zone of the Black Sea - 2008
Biodiversity and Ecology of Vibrio parahaemolyticus and Corresponding Bacteriophages Isolated from Aquatic Environments in Georgia - 2008
Detection of toxigenic Vibrio cholerae O1 from freshwater environments in the former Soviet Republic of Georgia: a potential source of disease - 2009
Dynamics and Speciation of Phyto- and Zooplankton the Tbilisi Sea, Kumisi and Lisi Lakes in vicinity of Tbilisi, Georgia - 2009
Occurrence of Toxigenic Vibrio cholerae and other Pathogenic Vibrios in the Aquatic Environments of Georgia - 2009
Rapid identification of pathogenic Vibrio species by multilocus PCR-electrospray ionization mass spectrometry and its application to aquatic environments of the former Soviet Republic of Georgia - 2010
Seasonal dynamics of the phyto- and Zooplankton in the Georgian Coastal Zone of the Black Sea - 2010
Epidemic Strains of Toxigenic Vibrio cholerae in Recreational and Drinking Water Reservoire in Georgia - 2010
Occurrence of epidemic strains of Vibrio cholerae in recreational and drinking water reservoirs in Georgia - 2010
V.parahaemolyticus - specific bacteriophages in relation to bacterial host Ecology and Diversity - 2010
Bacteriophages specific to environmental isolates of V.cholerae-ecology and diversity - 2010
Microbial water quality of the Georgian coastal zone of the Black Sea - 2011
The antibacterial efficacy of S.aureus-specific bacteriophages in liquid microcosms and on solid surfaces - 2012
Microbial water quality of recreational lakes near Tbilisi, Georgia - 2013
Comparative phenotypic characterization of Vibrio cholerae isolates collected in the aquatic environment of Georgia - 2014
Molecular diversity and predictability of Vibrio parahaemolyticus along the Georgian coastal zone of the Black Sea - 2014
Biological characterization of V.cholerae -specific bacteriophages isolated from water sources in Georgia - 2015
Occurrence and diversity of clinically important Vibrio species in the aquatic environment of Georgia.Frontiers Journal of Public Health - 2015
DYNAMIC CHANGES IN THE UPPER RESPIRATORY TRACT MICROFLORA OF THE BLACK SEA AND PACIFIC BOTTLENOSE DOLPHINS IN NOOGENIC HABITAT: POSSIBLE INFLUENCE OF ENVIROMENTAL CONDITIONS. - 2018
Fatal bacterial infection of the heart in captive bottlenosedolphin (tursiops truncates gilli) A case study - 2018
Microbial Diversity and Phage-Host Interactions in Georgian Coastal Area of the Black Sea Revealed by whole Genome Metagenomic Sequencing - 2020
Phenotypic and Genetic Characterization of Aeromonas hydrophila Phage AhMtk13a and Evaluation of Its Therapeutic Potential on Simulated Aeromonas Infection in Danio rerio - 2022
კონფერენციები  
1st Caucasian Symposium on Medico-Biological Sciences - 01-01-1999
IUMS Congress 'The World of Microbes",XII the International Congress of Virology - 27-07-2002
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases - 31-03-2007
Biodefense Meeting:The Biological Threat Reduction Program - 24-02-2008
G. Eliava IBMV 85th Anniversary Conference "International Phage conference" - 12-06-2008
Biodefence Meeting - 23-02-2009
მიკრობიოლოგების ამერიკული საზოგადოება, ბიოუსაფტთხოებასა და აღმოცენებად დაავადებებთან დაკავშირებული მე-8 შეხვედრა - 26-02-2010
EMBO CONFERENCE Viruses of microbes: Structure and function, from molecules to communities - 14-07-2014
EMBO კონფერენცია, ბაქტერიული ვირუსები: სტრუქტურა და ფინქცია, მოლეკულებიდან თანასაზოგადოებებამდე - 14-07-2014
EMBO CONFERENCE Viruses of microbes - 18-07-2016
Centennial Celebration of Bacteriophage Research - 24-04-2017
Centennial Celebration of Bacteriophage Research - 26-06-2017
22nd Biennial Evergreen International Phage Meeting - 06-08-2017
The EMBO workshop – Viruses of Microbes - 09-07-2018
2019 -GAGAM Microbes and Their Viruses: Ecology, Diversity, Application. - 22-09-2019
სამეცნიერო პროექტები  
მიკროპლანკტონის ენერგეტიკა და მრავალფეროვნების ფლუქტუაცია - 2000-2002
კურსები  
მიკრობიოლოგია-NRSI2140 (  2013/2014; )
მიკრობიოლოგია-NRSI2140E (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ცხრილი  
მიკრობიოლოგია-NRSI2140E
ნინო ჯანელიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის ასოცირებული პროფესორი. 2013 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს უნივერსიტეტში. საერთაშორისო სტუდენტებისთვის ინგლისურ ენაზე კითხულობს სამედიცინო მიკრობიოლოგიის თეორიულ კურსს. წარჩინებით აქვს დამთავრებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა სპეციალობით „ბიოტექნოლოგია“. მინიჭებული აქვს საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიურ ხარისხი ბიოტექნოლოგიაში. მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 22 წლიანი გამოცდილება დაკავშირებულია მიკრობიოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებებთან. 2000 წლიდან დღემდე მუშაობს გ. ელიავას სახერლობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში მთავარ მეცნიერ თანამშრომლად. არის ამავე ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი, საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაციის წევრი და ელიავას ფონდის „საქართველოში ბაქტერიოფაგიის განვითარების ასოციაცია“- ერთ-ერთი დამფუძნებელი. პროფესიული კვალიფიკაცია ამაღლებული აქვს ევვროპისა და ამერიკის სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტების ლაბორატორიებში (Trinity Collage Dublin, Agricultural Univerisiy of Athens, University of Wales, Collage Park, University of Washington და სხვ.). გავლილი აქვს მის პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ტრენინგიები (გრანტების წეა და ბიზნეს ადმინისტრირება, ბიოლოგიურ პათოგენებთან მუშაობა, ბიოუსაფრთხოების, ბიოთავდაცვის, ბიოეთიკისა, BLS 3 დონის ლაბორატორიაში მუშაობის და სხვა), როგრც საქართვეოში, ასევე უცხოეთში. მონაწილეობა მიუღია სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში. აქვს სამეცნიერო პროექტების წერისა და მართვის გამოცდილება. არის 24 საერთაშორისო საგრანტო პროექტის მონაწილე და გამოქვეყნებული აქვს 60-მდე სამეცნიერო ნაშრომი (სამეცნიერო სტატიები და თეზისები საერთაშორისო კონფერენციების მასალების კრებულებში). აქვს ლიდერის თვისებები, ორგანიზაციული უნარები, ახალ კოლექტივში ინტეგრირების კარგი შესაძლებლობები, პროფესიულ გარემოში სტუდენტებთან მუშაობის პრაქტიკა. მისი ხელმძღვანელობით შესრულებულია რამდენიმე საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომი. აქვს სადისერტაციო ნაშრომების ოპონირების გამოცდილება, კონფერენციების, მათ შორის სტუდენტური კონფერენციების ორგანიზების გამოცდილება. ფლობს რამდენიმე უცხო ენას (ინგლისური, გერმანული, რუსული)

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი