ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარიამ ავალიშვილი
პროფესორი
დოქტორი
მათემატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nQDDncAAAAAJ
On a dimensional reduction method in the theory of elasticity - 1999
On the existence of proper solutions of odd order nonlinear ordinary differential equations - 2000
დრეკადი ნარევების დინამიური ორგანზომილებიანი მოდელების გამოკვლევის შესახებ - 2001
On the investigation of one nonclassical problem for Navier-Stokes equations - 2002
On one method of construction of mathematical models of multistructures - 2002
Investigation of a mathematical model of elastic bar with variable cross-section - 2002
Investigation of dynamical two-dimensional model of prismatic shell - 2002
Investigation of hierarchic model of prismatic shell - 2002
On the investigation of a dynamical model of elastic rods - 2003
On the investigation of a dimensional reduction method for elliptic problems - 2003
On hierarchic models for nonhomogeneous anisotropic elastic prismatic shells - 2003
Investigation of two-dimensional models of elastic prismatic shell - 2003
Investigation of statical two-dimensional model of elastic plate - 2003
On a hierarchical model of elastic rods with variable cross- sections - 2004
Investigation of static hierarchic model for elastic shells - 2004
Dynamical hierarchical models for elastic shells - 2005
Initial boundary value problem for one generalization of Schrödinger equation - 2005
ზოგიერთი იერარქიული მოდელის შესახებ მათემატიკურ ფიზიკაში - 2005
On nonclassical muti-time evolution equation in abstract spaces - 2005
Investigation of dynamical one-dimensional models for elastic rods with variable cross-sections - 2006
On the construction and investigation of hierarchic models for elastic rods - 2006
Hierarchical models of elastic shells in curvilinear coordinates - 2006
On the investigation of the generalized Schrödinger type equation in abstract spaces - 2006
On dynamical hierarchical models of multistructures - 2007
Hierarchical modeling of multistructures - 2007
On time nonlocal problems for some nonlinear evolution equations - 2008
On dynamical three-dimensional fluid-solid interaction problem - 2008
Construction and investigation of hierarchical models for thermoelastic prismatic shells - 2008
On one-dimensional hierarchical models for elliptic problems - 2008
On two-dimensional hierarchical models for thermoelastic prismatic shells - 2008
On mathematical modeling of multilayer prismatic shells consisting of elastic and fluid parts - 2008
Dynamical two-dimensional models of solid-fluid interaction - 2009
On the investigation of one-dimensional models for thermoelastic beams - 2009
On spectral approximation of static and dynamical problems for elastic multistructures - 2009
On some nonclassical two-dimensional models for thermoelastic plates with variable thickness - 2010
On approximation of nonclassical models of thermoelastic shells by two-dimensional initial-boundary value problems - 2010
On some nonlocal in time problems for evolution equations - 2010
On the investigation of nonclassical problems with nonlocal boundary conditions - 2010
On some nonclassical problems for nonlinear hyperbolic equation - 2010
Hierarchical modeling of thermoelastic plates with variable thickness - 2010
On nonclassical problems for first-order evolution equations - 2011
On nonlocal problem with integral boundary conditions for multidimensional elliptic equation - 2011
Nonclassical problems with nonlocal initial conditions for abstract second-order evolution equations - 2011
On integral nonlocal boundary value problems for some partial differential equations - 2011
On some nonlocal in time problems for one modification of Navier-Stokes equations - 2011
On one nonclassical two-dimensional model of thermoelastic shells - 2011
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, ნაწ. II - 2011
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები - 2011
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, ნაწ. I - 2011
Nonclassical problems with nonlocal initial conditions for second-order evolution equations - 2012
On two-dimensional models of thermoelastic shells in the framework of Lord–Shulman nonclassical theory of thermoelasticity - 2012
Investigation of static two-dimensional models for thermo¬elastic prismatic shells with microtemperatures - 2013
On hierarchical models of prismatic shells within the framework of the Chandrasekharaiah-Tzou nonclassical theory of thermoelasticity - 2013
Analysis of dynamical two-dimensional dual-phase-lag models for thermoelastic shells - 2013
ლოგიკა - 2013
On spectral method of approximation of dynamical dual-phase-lag three-dimen¬sional model for thermoelastic shells by two-dimensional initial-boundary value problems - 2013
On spectral approximation algorithm for thermoelastic shells in the nonclassical theory of thermoelasticity with three phase-lags - 2013
On the investigation of dynamical hierarchical models of elastic multi-structures consisting of three-dimensional body and multilayer substructure - 2014
On construction and investigation of dynamical models for elastic multi-structures - 2014
On a hierarchical model reduction algorithm for elastic multi-structures - 2014
On approximation of Lord-Shulman model for thermoelastic plates with variable thickness by two-dimensional problems - 2014
On a nonlocal problem for an abstract ultraparabolic equation - 2015
On some initial-boundary value problems for nonlinear ultraparabolic equations - 2016
A Spectral Representation of the linear multivelocity Transport Problem - 2016
Nonclassical Problem for Ultraparabolic Equation in Abstract Spaces - 2016
On investigation of dynamical three-dimensional model of thermoelastic piezoelectric solids - 2017
Investigation of the three-dimensional boundary value problem for thermoelastic piezoelectric solids - 2017
Variational approach for investigation of dynamical model of thermoelastic piezoelectric solids - 2017
On the well-posedness of the Green-Lindsay model - 2017
მათემატიკური მოდელირების საფუძვლები - 2017
Nonclassical problem with integral boundary conditions for elliptic system - 2018
An investigation of the Green-Lindsay three-dimensional model - 2018
On approximation of three-dimensional model of thermoelastic piezoelectric plates by two-dimensional problems - 2018
Analysis of static and dynamical three-dimensional models of thermoelastic piezoelectric solids - 2018
Analysis of static two-dimensional models for multilayer thermoelastic piezoelectric plates - 2018
On static hierarchical two-dimensional models of thermoelastic piezoelectric plates with variable thickness - 2018
On variational methods of investigation of mathematical problems for thermoelastic piezoelectric solids - 2019
Variational approach for construction and investigation of hierarchical models of thermoelastic piezoelectric structures - 2019
On dynamical one-dimensional models of thermoelastic piezoelectric bars - 2019
On dynamical two-dimensional models of thermoelastic piezoelectric plates with variable thickness - 2019
On investigation of a dynamical thermoelastic piezoelectric model - 2019
On dynamical hierarchical two-dimensional models of multilayer thermoelastic piezoelectric shells - 2019
On investigation of three-dimensional problems for thermoelastic piezoelectric solids - 2019
On investigation of initial-boundary value problem of thermo-electro-magnetoelasticity - 2019
On investigation of initial-boundary value problem of thermo-electro-magnetoelasticity - 2019
ბიზნესის სტატისტიკა - 2020
კონფერენციები  
სოროსის სტუდენტთა და ასპირანტთა კონფერენცია-კონკურსი - 09-01-1999
კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები - 21-04-1999
სოროსის სტუდენტთა და ასპირანტთა კონფერენცია-კონკურსი - 11-10-1999
საქართველო-საფრანგეთის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2000
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2000
დიფერენციალური განტოლებები და ოპტიმალური მართვა - 25-04-2000
საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთა და ასპირანტთა სოროსის კონფერენცია-კონკურსი - 26-10-2000
საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა - 01-01-2001
მათემატიკოსთა რესპუბლიკური კონფერენცია "აკადემიკოს ილია ვეკუას საიუბილეო დღეები _ 2001 - 01-01-2001
ა. გორგიძის დაბადებიდან 95 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 01-01-2002
აკად. ვ. კუპრაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "პოტენციალთა თეორია: გამოყენებანი მყარი ტანის მექანიკაში, აკუსტიკური და მაგნიტური ტალღების გავრცელებაში" - 01-01-2003
თბილისის მათემატიკისა და ინფორმატიკის საერთაშორისო ცენტრის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია - 01-01-2003
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2003
ბრიტანეთის საბჭოს ეგიდით ჩატარებული საქართველო-ინგლისის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია (ლოფბორო, დიდი ბრიტანეთი) - 01-01-2004
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2004
ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2005
თბილისის მათემატიკისა და ინფორმატიკის საერთაშორისო ცენტრის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია - 01-01-2006
IUTAM–ის საერთაშორისო სიმპოზიუმი მიძღვნილი ი. ვეკუას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი - 01-01-2007
ი. ვეკუას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ISAAC-ის საერთაშორისო კონფერენცია “კომპლექსური ანალიზი, კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები და მყარი ტანის მექანიკა” - 01-01-2007
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2007
საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა - 01-01-2007
On two-dimensional hierarchical models for thermoelastic prismatic shells - 01-01-2008
On mathematical modeling of multilayer prismatic shells consisting of elastic and fluid parts - 01-01-2008
Hierarchical modeling of multistructures, IUTAM Symposium "Relation of shell, plate, beam, and 3d models" Ded. to the Centenary of I. Vekua - 01-01-2008
ანალიზი, კერძოწარმოებულიანი დიფერენ-ციალური განტოლებები და გამოყენებები - 01-01-2008
თხელი სტრუქტურების მათემატიკური მოდელირება - 01-01-2008
გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები - 01-01-2008
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2008
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2009
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 21-04-2010
IV ევროპული კონფერენცია გამოთვლით მექანიკაში "მყარი სხეულების, სტრუქტურები და შეუღლებული ამოცანები მექანიკაში" - 16-05-2010
ამერიკის მათემატიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია "დინამიკურ სისტემები, დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენება" - 25-05-2010
თბილისის მათემატიკისა და ინფორმატიკის საერთაშორისო ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო მინისიმპოზიუმი "სასაზღვრო ამოცანები კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის" - 23-06-2010
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია - 12-09-2010
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 20-04-2011
საერთაშორისო კონფერენციია "უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები" მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი - 09-09-2011
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენცია - 15-09-2011
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 23-04-2012
ევროპის მათემატიკოსთა მე-6 კონგრესი - 02-07-2012
მყარი ტანის მექანიკის 38-ე კონფერენცია - 27-08-2012
თსუ პირველი საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - 22-01-2013
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 22-04-2013
რიცხვითი მეთოდების და მათი თანამედროვე გამოყენებების ევროპის მე-10 კონფერენცია - 26-08-2013
გამოყენებით მეცნიერებებში გამოთვლითი მეთოდების ევროპის საზოგადოების ახალგაზრდა მკვლევართა მეორე კონფერენცია - 02-09-2013
რხევის ამოცანების მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია - 09-09-2013
თსუ მეორე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - 29-01-2014
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 22-04-2014
დინამიკურ სისტემებში, დიფერენციალურ განტოლებებსა და გამოყენებებში მათემატიკურ მეცნიერებებში ამერიკის ინსტიტუტის მე–10 კონფერენცია - 07-07-2014
გამოთვლითი მექანიკის მე–11 მსოფლიო კონგრესი, ევროპის მე–5 კონფერენცია გამოთვლით მექანიკაში, ევროპის მე–6 კონფერენცია სითხეების გამოთვლით დინამიკაში - 20-07-2014
თბილისის მათემატიკისა და ინფორმატიკის საერთაშორისო ცენტრის უმაღლესი კურსები გამოყენებით მათემატიკაში - 06-10-2014
თსუ მესამე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - 02-02-2015
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 22-04-2015
თსუ მეოთხე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - 25-01-2016
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 20-04-2016
ევროპის მათემატიკური საზოგადოების (EMS) მე-7 კონგრესი - 18-07-2016
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეხუთე ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - 07-02-2017
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი - 19-04-2017
წმინდა და გამოყენებით მათემატიკაში მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია (ICPAM 2017) - 22-07-2017
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეექვსე ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - 12-02-2018
უწყვეტი მექანიკის მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია (12th International Conference on Continuum Mechanics) - 26-05-2018
საერთაშორისო კონფერენცია მათემატიკაში "მსოფლიო მათემატიკოსთა სტამბულის შეხვედრა" (International Conference "An Istanbul Meeting for World Mathematicians") - 03-07-2018
წმინდა და გამოყენებით მათემატიკაში მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია (The 7th International Conference on Pure and Applied Mathematics) - 10-07-2018
მყარი ტანის მექანიკის 41-ე კონფერენცია (41st Solid Mechanics Conference) - 27-08-2018
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - 11-02-2019
თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXXIII საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები - 23-04-2019
სამეცნიერო პროექტები  
თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული სტრუქტურების იერარქიული მოდელების აგება და გამოკვლევა - 09.12.2016-08.12.2019
კურსები  
ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა II-MATH3110 (  2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; 2018/2019; 2022/2023; )
ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა I-MATH2110 (  2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; 2017/2018; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ალგებრა-MATH1213 (  2015/2016; )
ბიზნეს სტატისტიკის საფუძვლები-STAT2222 (  2017/2018; 2018/2019; 2021/2022; )
ბიზნესის სტატისტიკა 1-STAT2211 (  2007/2008; 2008/2009; 2010/2011; )
ბიზნესის სტატისტიკა 2-STAT3110 (  2010/2011; )
ბიზნესის სტატისტიკა II-STAT3111 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ბიზნესის სტატისტიკა I-STAT2217 (  2009/2010; 2011/2012; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2021/2022; 2022/2023; )
დიფერენციალური განტოლებები II-MATH3113 (  2013/2014; )
დიფერენციალური განტოლებები I-MATH2113 (  2013/2014; 2015/2016; 2019/2020; )
დიფერენციალური გეომეტრია I-MATH3115 (  2015/2016; )
ექსტრემალური ამოცანების თეორია-MATH3120 (  2015/2016; 2020/2021; )
კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები II-MATH4121 (  2013/2014; 2014/2015; )
კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები I-MATH4112 (  2014/2015; )
ლოგიკა-MATH4113 (  2013/2014; 2020/2021; 2022/2023; )
ლოგიკა-STEM0010 (  2022/2023; )
მათ. ფიზიკა I-MATH4112 (  2013/2014; )
მათემატიკა II-MATH121000PR (  2007/2008; )
მათემატიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის I-MATH1217 (  2016/2017; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I-MATH1122 (  2016/2017; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II-MATH1211 (  2008/2009; 2011/2012; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111400PR (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; )
მათემატიკური ანალიზი III-MATH 2114 (  2015/2016; )
მათემატიკური ანალიზი II-MATH1212 (  2015/2016; )
მათემატიკური ანალიზი I-MATH1112 (  2014/2015; )
მათემატიკური მოდელირება II-MATH3224 (  2020/2021; )
მათემატიკური მოდელირება I-MATH3126 (  2018/2019; 2020/2021; 2022/2023; )
ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია-MATH2211 (  2013/2014; )
ოპტიმიზაციის მეთოდები-MATH3111 (  2013/2014; 2014/2015; )
რაოდენობრივი კვლევის საფუძვლები-MATH1110 (  2009/2010; 2012/2013; )
რაოდენობრივი კვლვის მეთოდები-MATH1211G (  2012/2013; )
რიცხვითი მეთოდები II-MATH3223 (  2020/2021; )
რიცხვითი მეთოდები I-MATH3123 (  2016/2017; 2018/2019; )
საბაკალავრო ნაშრომი მათემატიკაში-MATH4240 (  2013/2014; 2014/2015; )
სტაჟირება მათემატიკის მიმართულებით-MATH4213 (  2013/2014; 2014/2015; )
სტაჟირება ინფორმატიკაში-INFO423100PR (  2009/2010; )
სტაჟირება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში-INFO4231 (  2010/2011; 2011/2012; )
სტატისტიკა ინფორმაციულ და საინჟინრო ტექნოლოგიებში-STAT5112 (  2009/2010; 2012/2013; )
სტატისტიკა-STAT2219 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სტატისტიკა-STAT4150 (  2012/2013; )
უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლები-MATH1113 (  2008/2009; )
უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლები-MATH111300PR (  2008/2009; )
ფუნქციონალური ანალიზი-MATH2221 (  2013/2014; 2015/2016; )
წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია-MATH2112 (  2007/2008; )
ცხრილი  
ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა I-MATH2110
ალბათობის თეორია და მათ.სტატისტიკა II-MATH3110
ბიზნესის სტატისტიკა I-STAT2217
ლოგიკა-MATH4113
ლოგიკა-STEM0010
მათემატიკური მოდელირება I-MATH3126
სტატისტიკა-STAT2219

მარიამ ავალიშვილი –  საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის პროფესორია, ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, 2008-2010 წლებში იყო საქართველოს უნივერსიტეტის მათემატიკის სკოლის დირექტორი, 2010-2012 წლებში კი საქართველოს უნივერსიტეტის მათემატიკისა და ინფორმატიკის სკოლის დირექტორი,  გამოქვეყნებული აქვს 86 პუბლიკაცია, მათ შორის 10 იმპაქტ–ფაქტორის მქონე ჟურნალებში და 6 სახელმძღვანელო, იგი მრავალი საერთაშორისო კონფერენციისა და სიმპოზიუმის მონაწილეა, არის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, INTAS-ისდა სოროსის გრანტების მონაწილე, მიღებული აქვს: ღირსების ორდენი, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ჯილდო საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომისათვის, სომხეთის განათლების სამინისტროს და მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის საპატიო სიგელი საუკეთესო მოხსენებისათვის, საქართველოს პრეზიდენტის, სოროსის, ილია ვეკუას და ჯორჯ შულცის სტიპენდიები, აქვს მათემატიკის სხვადასხვა მიმართულებებით პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ჰყავს მეუღლე და შვილი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი