ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

მარინაშვილი მარინე
ასოცირებული პროფესორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა

განათლება  
თეუსუ - სამართლის - სადოქტორო - 12/12/2006 - 12/12/2008
სსიპ თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი - კონსტიტუციური სამართლის, მუნიციპალური სამართალი - კურსები - 2002 - 2005
პუბლიკაციები  
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ თანამდებობის დაკავებისა და გადადგომის წესი, - 2016
ფ. სენდსი, სამართალს მოკლებული მსოფლიო - 2016
ალ. ვაჩეიშვილი, სამართლის ზოგადი თეორია. შესავალი სოციოლოგიაში. - 2017
კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციისა და დაგეგმილი კონსტიტუციური ცვლილებების მიხედვით - 2017
უმაღლესი იურიდიული განათლება, როგორც თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის განხორციელების აუცილებელი პირობა საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში - 2017
Обычай и судебный прецедент как источник конституционного права Грузии - 2018
კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი საქართველოს მოქმედი და ახალი რედაქციის მიხედვით. - 2018
ოჯახის გაერთიანების უფლების ეროვნული და საერთაშორიოს სტანდარტები - 2019
კონფერენციები  
სამართლებრივი სახელმწიფოს ცნება და პრინციპები წლის იუბილესადმი მიღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2004
კონსტიტუციის კომენტარები - 01-01-2004
მედიასთან ურთიერთობის ძირითდი პრინციპები - 01-01-2005
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია - 01-01-2007
Integration of the republic of Azerbaijan to the international community and modern development trends of law science in building legal state - 14-12-2018
კურსები  
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი (ნაწილი I)-LAWB1210 (  2019/2020;  )
კონსტიტუციური სამართალი 1 – სახელმწიფო მოწყობის სამართალი-LAWB1220 (  2007/2008;  2008/2009;  2009/2010;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფოს მოწყობის სამართალი (ნაწილი II)-LAWB1215 (  2019/2020;  )
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
პოლიტიკური პარტიების სამართალი-LAWP5510 (  2015/2016;  )
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი I-LAWPA5210 (  2005/2006;  )
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი-LAWB2140 (  2008/2009;  2009/2010;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  )
საკუთრების კონსტიტუციურ–სამართლებრივი საფუძვლები-LAWP5490 (  2014/2015;  2015/2016;  )
სამართლის მეთოდები-LAWB1130 (  2009/2010;  )
საჯარო სამართლის საფუძვლები-LAWPA5370 (  2009/2010;  )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2017/2018;  2018/2019;  )
ცხრილი  
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი (ნაწილი I)-LAWB1210
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფოს მოწყობის სამართალი (ნაწილი II)-LAWB1215

მარინე მარინაშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული  პროფესორი, სამართლის დოქტორი, უძღვება სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში სალექციო კურსებს. მისი სამეცნიერო კვლევის ინტერესია კონსტიტუციური სამართლის საკითხები. არის ახალგაზრდა მეცნიერთათვის გრანტისა და ილ. ჭავჭავაძის სტიპენდიის გამარჯვებული. გავლილი აქვს ტრენინგები ადგილობრივითვითმმართველობისადამმართველობისორგანოებისმოხელეებისთვის, სემინარი ადამიანისუფლებათადაძირითადთავისუფლებათადაცვისევროპულკონვენციაზე, ტრენინგი ადამიანისუფლებათადაცვისსაერთაშორისომექანიზმების შესახებ, სემინარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე და სხვ. არის 14 სტატიის და ერთი მონოგრაფიის ავტორი, არა ერთი წიგნის, რედაქტორი.  ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი