ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მალხაზ ბეგიაშვილი
პროფესორი
დოქტორი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1990-03-09 - 1996-04-26
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - დოქტორი - 1996-02-09 - 2000-12-29
პუბლიკაციები  
ტოტალიტარიზმი და ავტორიტარიზმი -
სამართლის უზენაესობა -
მედია, საზოგადოებრივი აზრი და საზოგადოებრივი გადაწყვეტილებანი -
კონსტიტუციონალიზმი და ადამიანის ნეგატიური და პოზიტიური უფლებები -
სამართალშემოქმედების კონსტიტუციური საფუძვლები და ფარგლები - 2000
სამართლებრივი ნორმის შინაარსის საკითხისათვის - 2000
სამართლებრივი რეგულირების კრიტერიუმები თანამედროვე სახელმწიფოში - 2000
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პრინციპები - 2003
ფედერაციული სახელმწიფო და რეგიონული სახელმწიფო: ორი განსხვავებული სიტემა? - 2016
სახელმწიფო მოწყობის სამართალი - 2020
შესავალი კონსტიტუციურ სამართალში (მეთოდოლოგია) - 2020
კონფერენციები  
თანამედროვე სამართლის აქტუალური პრობლემები - 26-09-2017
სამეცნიერო პროექტები  
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში - 2023
კურსები  
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი (ნაწილი I)-LAWB1210 (  2019/2020; 2020/2021; )
კონსტიტუციური სამართალი 1 – სახელმწიფო მოწყობის სამართალი-LAWB1220 (  2009/2010; 2010/2011; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფოს მოწყობის სამართალი (ნაწილი II)-LAWB1215 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
სადისერტაციო ნაშრომი-LAWPHD9090 (  2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი-LAWB2140 (  2009/2010; )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო სამართალში-LAWP6130 (  2012/2013; 2013/2014; )
სამართლის მეთოდები-LAWB1130 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
სამართლის საფუძვლები-LAWB1120 (  2010/2011; )
საჯარო სამართლის რეპეტიტორიუმი-LAWB4420 (  2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; )
სემინარი სპეციალობაში-LAWBPHD8989 (  2021/2022; 2022/2023; )
სემინარი სპეციალობაში-LAWPHD8989 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2014/2015; )
ცხრილი  
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130
სადისერტაციო ნაშრომი-LAWPHD9090

მალხაზ ბეგიაშვილი - დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ამავე უნივერსიტეტში დაამთავრა ასპირანტურა სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით. ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: სამართალშემოქმედების ძირითადი თეორიული საკითხები და კონსტიტუციური ფარგლები. მისი სამეცნიერო ხარისხი გათანაბრებულია სამართლის დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან.

მალხაზ ბეგიაშვილმა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა დროს გაიარა საფრანგეთში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის კურსი. გარდა ამისა, გავლილი აქვს სტაჟირება ევროპის პარლამენტში როგორც ბრიუსელის, ისე ლუხემბურგის ოფისში. სამთვიანი ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული როგორც სტაჟიორს ვენეციის კომისიაში.

მალხაზ ბეგიაშვილს აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის ოთხწლიანი გამოცდილება, კერძოდ, ის იყო საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი. ასევე, მას აქვს საკმაო სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება, 1999-2008 წლებში მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჯერ მასწავლებლად, შემდეგ დოცენტად და ასოცირებულ პროფესორად. საქართველოს უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან დღემდე. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები.

ყოველივე აღნიშნული, მას საშუალებას აძლევს წარმატებით გაუძღვეს შესავალი სამართალმცოდნეობის, კონსტიტუციური სამართლისა და ადამიანის ძირითადი უფლებების სასწავლო კურსებს.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი