ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გონელი არახამია
ასოცირებული პროფესორი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
დოქტორი
ისტორიის დეპარტამენტი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - ისტორია - დოქტორი - 1993/09/01 -
პუბლიკაციები  
ინდიქტიონი ათწლელის მნიშვნელობით - 1982
ინტერპრეტაცია და ააქრონიზმი ძველ ქართულ მატეანეებში - 1982
სამეგრელოს ტოპონიმიდან - 1983
"საქართველს ერისთავი' თუ "სა-ქართლისერისთვ-ო" - 1983
ვლაქერნის წმ. ღვთისმშობლის ღატები საქართველოს სამოციქლო ეკლესიაში - 1983
ლეონტი მროველი როგორც ისტორკოსი - 1985
დადიანები გურიაში - 1985
ხობის უძველესი იადგარი - 1986
მეფეთა ცხოვრების ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი - 1987
'მოქცევაი ქართლისაი' და მეფეთა ცხოვრება - 1987
"ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ნაწილის შედგენიობის შესწავლის მეთოდისათვის - 1988
ჰერალდიკა - 1989
კონსტანტინე გრიგოლია და საქათველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა - 1990
"ძეგლი ერისთავთას" ცნობები xiii-xiv სს.მიჯნის აღმოსავლეთ საქართვეოს პოლიტიკურ მდგომარეობაზე - 1991
ქართული ისტორიული დოკუმენტების რუსული თარგმნის გამო. - 1996
"ძეგლი ერისთავთას" ისტორილ პირთა იდენტიფიკციისა და ქრონოლოგიის საკითხისათვის - 1997
ლარგვისს შედგენილი - 2002
"ძეგლი ერისთავთას"საყდრიშვილობის სოციალური ინსიტუტების შესახებ - 2003
"ძეგლი ერისთავთას" ერთი წყაროს საკითხისათვის - 2005
ცხრაძმის ერისთავთა საგვარეულო მატიანე - 2006
"ქართლის ცხოვრების" პირველი მატიანე - 2008
"ბიჭვითის იადგარი" - 2008
ძველი ქართული საგვარეულო მატიანეები - 2009
სუმბატ დავითის-ძე,ცხოვრება და უწყება ბარატიონთა - 2009
ახალი „ქართლის ცხოვრება, ვახტანგისეული რედაქცია, ტ. III, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, სესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გონელი არახამიამ - 2020
მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ ისტორიული ქრონიკის პროტოგრაფის აღდგენისათვის - 2020
ვახტანგ VI-ის სტამბის ისტორიისათვის - 2021
კონფერენციები  
თსუ ზფ ისტორიის ფაკულტეტის სამენიერო სესია - 01-01-1999
ქუთაისური საუბრები - 01-01-2001
სამეგრელოს სმხარეო სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო სესია - 01-01-2003
ქართველოლოგიური საუბრები - 01-01-2005
თსუ ზუგდიდის სამეცნიერო სესია XIV-XVსს. - 01-01-2006
კურსები  
ახალი და უახლესი ისტორიის ქართული ისტორიოგრაფია-HIST5241 (  2017/2018; )
ახალი ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები საქართველოს შესახებ-HIST5221 (  2020/2021; )
დესკრიპციო და ისტორია-HIST3210 (  2009/2010; )
ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები-PALE2230 (  2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები-PALE2237 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330 (  2020/2021; 2021/2022; )
სამაგისტრო ნაშრომი საქართველოს ისტორიაში-HIST6220 (  2013/2014; 2014/2015; )
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია-HIST5121 (  2019/2020; )
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ისტორია-HIST5250 (  2012/2013; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2021/2022; )
საქართველოს უახლესი ისტორია (დემოკრატიული რესპუბლიკიდან თანამედროვე საქართველომდე)-HIST5230 (  2017/2018; )
საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფია და ისტორიული გეოგრაფია-HIST5120 (  2013/2014; 2016/2017; 2018/2019; )
საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიისა და ისტორიული გეოგრაფიის საფუძვლები-HIST2220 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული დიპლომატიკა-HIST5141 (  2019/2020; )
ქართული ისტორიული აზროვნების ისტორია-HIST5110 (  2013/2014; )
ქართული ნარატიული წყაროები (შესავალი კურსი)-HIST4180 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
ქართული ნარატიული წყაროები-HIST5140 (  2010/2011; 2013/2014; )
ქართული პალეოგრაფია-PALE5237 (  2020/2021; )
ქართული სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია-HIST4150 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2020/2021; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1115 (  2015/2016; )
შესავალი მსოფლიოს ისტორიაში-HIST1120 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფია-HIST5111 (  2019/2020; 2022/2023; )
ცხრილი  
ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები-PALE2237

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი