ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გონელი არახამია
ასოცირებული პროფესორი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
დოქტორი
ისტორიის დეპარტამენტი

,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - ისტორია - დოქტორი - 1993-09-01 -
პუბლიკაციები  
ინდიქტიონი ათწლელის მნიშვნელობით - 1982
ინტერპრეტაცია და ააქრონიზმი ძველ ქართულ მატეანეებში - 1982
სამეგრელოს ტოპონიმიდან - 1983
"საქართველს ერისთავი' თუ "სა-ქართლისერისთვ-ო" - 1983
ვლაქერნის წმ. ღვთისმშობლის ღატები საქართველოს სამოციქლო ეკლესიაში - 1983
ლეონტი მროველი როგორც ისტორკოსი - 1985
დადიანები გურიაში - 1985
ხობის უძველესი იადგარი - 1986
მეფეთა ცხოვრების ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი - 1987
'მოქცევაი ქართლისაი' და მეფეთა ცხოვრება - 1987
"ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ნაწილის შედგენიობის შესწავლის მეთოდისათვის - 1988
ჰერალდიკა - 1989
კონსტანტინე გრიგოლია და საქათველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა - 1990
"ძეგლი ერისთავთას" ცნობები xiii-xiv სს.მიჯნის აღმოსავლეთ საქართვეოს პოლიტიკურ მდგომარეობაზე - 1991
ქართული ისტორიული დოკუმენტების რუსული თარგმნის გამო. - 1996
"ძეგლი ერისთავთას" ისტორილ პირთა იდენტიფიკციისა და ქრონოლოგიის საკითხისათვის - 1997
ლარგვისს შედგენილი - 2002
"ძეგლი ერისთავთას"საყდრიშვილობის სოციალური ინსიტუტების შესახებ - 2003
"ძეგლი ერისთავთას" ერთი წყაროს საკითხისათვის - 2005
ცხრაძმის ერისთავთა საგვარეულო მატიანე - 2006
"ქართლის ცხოვრების" პირველი მატიანე - 2008
"ბიჭვითის იადგარი" - 2008
ძველი ქართული საგვარეულო მატიანეები - 2009
სუმბატ დავითის-ძე,ცხოვრება და უწყება ბარატიონთა - 2009
ახალი „ქართლის ცხოვრება, ვახტანგისეული რედაქცია, ტ. III, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, სესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გონელი არახამიამ - 2020
მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ ისტორიული ქრონიკის პროტოგრაფის აღდგენისათვის - 2020
ვახტანგ VI-ის სტამბის ისტორიისათვის - 2021
კონფერენციები  
თსუ ზფ ისტორიის ფაკულტეტის სამენიერო სესია - 01-01-1999
ქუთაისური საუბრები - 01-01-2001
სამეგრელოს სმხარეო სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო სესია - 01-01-2003
ქართველოლოგიური საუბრები - 01-01-2005
თსუ ზუგდიდის სამეცნიერო სესია XIV-XVსს. - 01-01-2006
კურსები  
XVI-XVIII სს. არაქართული წყაროები საქართველოს შესახებ-HIST5223 (  2023/2024; )
ახალი და უახლესი ისტორიის ქართული ისტორიოგრაფია-HIST5241 (  2017/2018; )
ახალი ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები საქართველოს შესახებ-HIST5221 (  2020/2021; )
დესკრიპციო და ისტორია-HIST3210 (  2009/2010; )
ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები-PALE2230 (  2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები-PALE2237 (  2017/2018; )
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330 (  2020/2021; 2021/2022; )
სამაგისტრო ნაშრომი საქართველოს ისტორიაში-HIST6220 (  2013/2014; 2014/2015; )
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია-HIST5121 (  2019/2020; )
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ისტორია-HIST5250 (  2012/2013; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2021/2022; 2023/2024; )
საქართველოს უახლესი ისტორია (დემოკრატიული რესპუბლიკიდან თანამედროვე საქართველომდე)-HIST5230 (  2017/2018; )
საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფია და ისტორიული გეოგრაფია-HIST5120 (  2013/2014; 2016/2017; 2018/2019; )
საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიისა და ისტორიული გეოგრაფიის საფუძვლები-HIST2220 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ქართული დიპლომატიკა-HIST5141 (  2019/2020; )
ქართული ისტორიული აზროვნების ისტორია-HIST5110 (  2013/2014; )
ქართული ნარატიული წყაროები (შესავალი კურსი)-HIST4180 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
ქართული ნარატიული წყაროები-HIST5140 (  2010/2011; 2013/2014; )
ქართული პალეოგრაფია-PALE5237 (  2020/2021; 2023/2024; )
ქართული პალეოგრაფიის, ეპიგრაფიკის, მეტროლოგიის, ნუმიზმატიკის და დიპლომატიკის საფუძვლები-PALE2237 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ქართული სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია-HIST4150 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2020/2021; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1115 (  2015/2016; )
შესავალი მსოფლიოს ისტორიაში-HIST1120 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფია-HIST5111 (  2019/2020; 2022/2023; )
ცხრილი  
XVI-XVIII სს. არაქართული წყაროები საქართველოს შესახებ-HIST5223
ქართული პალეოგრაფია-PALE5237
ქართული პალეოგრაფიის, ეპიგრაფიკის, მეტროლოგიის, ნუმიზმატიკის და დიპლომატიკის საფუძვლები-PALE2237

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი