ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ელზა ნიკოლეიშვილი
პროფესორი
რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი
დოქტორი
ფარმაციის დეპარტამენტი
მედიცინის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


განათლება  
თბილისის სამედიცინო აკადემია - პედიატრია - მაგისტრი - 1990-01-01 - 1996-01-01
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - მედიცინა - დოქტორი - 2003-01-01 - 2006-01-01
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=9r-vccMAAAAJ
Solid-Phase Synthesis and In Vitro Cytotoxicity of New Peptide Functionalized Cyclencarboxymethylen and L-DOPA Hybrids. - 2017
Dihydrophenarsazine-based Arsenic-Thio Ethers – Preparation and Stabilization - 2018
„ჯანდაცვა პლუსი“ სისტემური უწყვეტი საგანამანათლებლო სისტემის პროგრამა - 2018
სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრია: მისი სტრუქტურა და გავლენა გლობალურ ჯანდაცვაზე - 2018
წამლის გვერდითი მოვლენები - 2018
ფსიქოტროპული ნივთიერებების არასამედიცინო მიზნით გამოყენების სოციალური ხარჯი - 2018
ჰაერის დაბინძურების გავლენა ზედა სასუნთქი გზების პათოლოგიების სიხშირესა და მიმდინარეობის თავისებურებებზე - 2018
Importance, barriers and future of clinical pharmacy development in Georgia - 2018
სისტემური უწყვეტი სრული უმაღლესი განათლების პროგრამა "მედეა" - 2019
სადოქტორო პროგრამა „დოკი მედეა“ - 2019
პოსტსადოქტორო პროგრამა „პოსტდოკი მედეა“ - 2019
ჰაბილიტაციის პროგრამა:’ ჰაბი მედეა“ - 2019
ფარმაკოზედამხედველობა კლინიკებსა და საუნივერსიტეტო სასწავლო პროგრამებში - 2019
Evaluation of Biological activity of certain peptide Derivatives of Cyclencarboxymethylen and L- DOPA-L - 2021
Evaluation of the opportunities for prevention of the periodontal disease among the pregnant women in Tbilisi - 2021
Factors affecting Nurses ’Shortage-Literature Review - 2021
Oral Health Care of People with Disabilities-a challenge in Dental Education in Georgia - 2022
Dental Education, Dentists’ Attitudes and Knowledge Concerning Patients with Autism in Georgia - 2023
Enhancing the Family Physician Competency in Epidemic management through Continuous Medical Education and (CME) and Continuous Professional Development (CPD) - 2023
კონფერენციები  
„ჯანდაცვა პლუსი“ სისტემური უწყვეტი საგანამანათლებლო სისტემის პროგრამა 2018 4. საერთაშორისო-სკოლა კონფერენცია - 04-03-2018
ამერიკისმცოდნეობის მე-19 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციზე - 03-06-2018
სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრია: მისი სტრუქტურა და გავლენა გლობალურ ჯანდაცვაზე - 03-09-2018
კლინიკურ ფარმაცევტთა საერთაშორისო კონფერენცია - 10-09-2018
საერთაშორისო-სკოლა კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა და უახლესი ტექნოლოგიები - 01-11-2018
კლინიკური ფარმაკოლოგია და ტოქსიკოლოგია - 11-06-2019
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში - 01-10-2019
„კლინიკური ფარმაკოლოგია, რესპირაციული ინფექციები და მედიკამენტური მკურნალობის უსაფრთხოება“ - 02-09-2020
”პირველი ინტერკონტინენტური ონლაინ კონფერენცია - ”ირმის ნახტომი" ჯანდაცვის მეცნიერებების მთავარი მიზანი და განვითარება: ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და საზოგადოების კეთილდღეობა” - 22-09-2020
ფარმაცევტული ზრუნვის განვითარების პერსპექტივები - 18-06-2021
ფარმაცევტული ზრუნვა საქართველოში - 05-10-2021
კლინიკური ფარმაციის როლი და მნივნელობა - 02-11-2021
ფარმაკოუსაფრთხოება - 01-11-2022
ჯანდაცვითი (სამედიცინო განათლება) - 01-03-2023
პროფესიული განვითარება - 04-04-2023
სადოქტორო პროგრამების ადაპტირება საერთაშორისო მოთხოვნებთან - 01-05-2023
ინკლუზიური სამედიცინო განათლება - 24-08-2023
სამეცნიერო პროექტები  
ინფორმირებულობის დონის შეფასება ონლაინ აფთიაქის გამოყენების თაობაზე საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს შორის - 2022
ქიმიოთერაპიის თანმხლები პირის ღრუსმხრივი გართულებების რისკ-ფაქტორების შეფასება მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემიით დაავადებულ 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში“ - 2023-2026
კურსები  
გლობალური ჯანმრთელობა-MPHP 5210 (  2022/2023; )
ზოგადი მედიცინა და დიაგნოსტიკა-PHAG3110 (  2020/2021; )
კვლევა-PHDH8110 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
კლინიკური ფარმაკოლოგია-MD236150E (  2023/2024; )
კლინიკური ფარმაკოლოგია-MD6150E (  2021/2022; 2022/2023; )
პრაქტიკა I - ფარმაცევტული ზრუნვა და დახმარება-PHAG4210 (  2023/2024; )
პრაქტიკა I - ფარმაცევტული ზრუნვა და დახმარება-PHAR4210 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
პრაქტიკა ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში I-HELM2440 (  2014/2015; )
პრაქტიკა ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში III-HELM4160 (  2013/2014; 2014/2015; )
სამედიცინო ტერმინოლოგია II ნაწილი-HELM2420 (  2015/2016; )
სტაჟირება ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში-HELM4200 (  2013/2014; 2014/2015; )
ფარმაკოთერაპია II-PHAR4110 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაკოთერაპია I-PHAR3210 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაკოლოგია სტომატოლოგებისთვის-DENT3112 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაცევტული ზრუნვა; პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება-PHAR4141 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაცევტული ზრუნვა; პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება-PHAG4130 (  2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაცევტული ზრუნვა-PHAR4140 (  2017/2018; 2018/2019; )
ფარმაცევტული ინფორმაცია და პროფესიული კომუნიკაცია-PHAR3151 (  2021/2022; 2022/2023; )
ცხრილი  
კვლევა-PHDH8110
კლინიკური ფარმაკოლოგია-MD236150E
პრაქტიკა I - ფარმაცევტული ზრუნვა და დახმარება-PHAG4210
პრაქტიკა I - ფარმაცევტული ზრუნვა და დახმარება-PHAR4210
ფარმაკოთერაპია I-PHAR3210
ფარმაკოთერაპია II-PHAR4110
ფარმაკოლოგია სტომატოლოგებისთვის-DENT3112
ფარმაცევტული ზრუნვა; პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება-PHAR4141
ელზა ნიკოლეიშვილი-მედიცინის დოქტორი MD. PhD. 13 წლიანი გამოცდილებით პედიატრიაში. საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში 2014-2019 წლებში იყო ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი. 2021 წლიდან არის პროფეაორი, რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი,. ამასთანავე, ფარმაციის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი. სალექციო კურსები აქვს ფარმაკოლოგიის, კლინიკური ფარმაკოლოგიის, ფარმაცევტული ზრუნვისა და კლინიკური ფარმაციის მიმართულებით. წლების განმავლობაში ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას. დაპატენტებული აქვს ნაშრომები სამედიცინო (ჯანდაცვითი ) განათლებაში. ამჟამინდელი მისი სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერესი ფოკუსირებულია საქართველოში პაციენტზე ორიენტირებული ფარმაცევტული ზრუნვის პარადიგმის დანერგვის, კლინიკური ფარმაციისა და ფარმაკოზედამხედველობის განვითარებისკენ. პროფესორი ელზა ნიკოლეიშვილი აქტიურდ არის ჩართული სამეცნიერო კვლევებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით, ჰყავს აქტიური დოქტორანტები, რომლებიც მუშაობენ პირის ღრუს ჯანმრთელობის, პირველადი ჯანდაცვისა და სხვ. აქტიური მიმართულებით; იგი აქტიურად მონაწილეობს საგანმანათლებლო და პროფესიულ აქტოვობებსა და ტრენინგებში როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო კუთხით. თავად არის მოკლევადიანი უწყვეტი საგანმანათლებლო კურსების ავტორი. ამჟამად, მუშაობს მედიცინის სადოქტორო პროგრამის შექმნისა და აკრედიტაციის კუთხით. არის ოცზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი