ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

გოგიჩაძე მარიამ
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
მედიცინის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა

განათლება  
თბილისის სახ. უნივერსიტეტი - ბიოლოგიის - სტაჟირება - 1966 - 1971
ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი - ნეიროფიზიოლოგია - სადოქტორო - 1971 - 1975
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CUQOUbUAAAAJ
2019 - Alcoholism – neuro-pathophysiology, health promotion challenges  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ISSN 24499-2647: Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health, Volume 3, Issue 4, June 21, 2019; pp.57-76 https://www.caucasushealth.ge E ISSN 2449-2450; გვ: pp.57-76

2018 - Basolateral Amigdala and motivational and emotional behavio  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences. Biomedical Series, N3-4, 44,; გვ: pp.195-208,

2018 - Effects of a Gut Microbiome Toxin, p-Cresol, on the Indices of Social Behavior in Rats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Neurophysiology, Vol. 50, No. 5.; გვ: pp.57-76

2018 - Sleep disorders and the memory processing at ethanol administration  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ISSN 24499-2647, E ISSN 2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health, Volume 2, Issue 2, pp.47-52.; გვ: pp.47-52.

2017 - . Sleep disorders and the memory processing at ethanol administration  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep Medicine 40; გვ: E113-E113.

2017 - Effects of low and high frequency electrical stimulation on the structure of sleep-wakefulness cycle.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep Medicine, 12.40:; გვ: e 112-e113.

2015 - The structure of the sleep-wakefulness cycle and memory processing in ‘depressive’ and ‘non-depressive’ rats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ournal of Sleep Research V.23.p.91.; გვ: P. 328.

2014 - Development of Tolerance to Ethanol in the Sleep-Wakefulness Cycle. .  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Georgian Medical News. N 10,; გვ: pp.86-92

2013 - Alterations of the Structure of the Sleep-Wakefulness Cycle at Development Tolerance to Ethanol  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Proceeding of Third National Congress, Georgian I.Beritashvili Society of Physiologists,; გვ: 26-28.p,62

2013 - Basolateral Amygdala and Motivational-Emotional Behavior.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Proceeding of Third National Congress, Georgian I.Beritashvili Society of Physiologists, September, 26-28.p.; გვ: 199-200,

2013 - Development of Tolerance to Ethanol in the Sleep-Wakefulness Cycle.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep Medicine; გვ: 14, e138-e139

2013 - Dorsomedial amygdala and motivational-emotional aspects of sleep-wakefulness cycle  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Collection of papers –Neurobiology of emotions, mind and sleep-wakefulness cycle. Edited by Nicoloz T.Oniani. Pp.113-141. Tbilisi; გვ: Pp.113-141.

2013 - Influence of the different doses of ethanol on the integrative activity of the brain  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: . Collection of papers –Neurobiology of emotions, mind and sleep-wakefulness cycle. Edited by Nicoloz T.Oniani. . Tbilisi; გვ: pp. 113-141

2013 - The signs of depression in” depressive” and” non-depressive” rats–Correlation with density of μ-receptors in the brain structures  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep Medicine 14,; გვ: e218.

2013 - The signs of depressiveness in “depressive” and “non-depressive” rats - correlation with density of µ-receptors in the brain structures  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: WASM Congress, Valencia.; გვ:

2012 - Brain integrative activity in “depressive” and “non-depressive” rat  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Neuriplasticity: nervous substrate for health and disease. New approach for research. ISTC International Scientific Seminar. Abstracts; გვ: p15

2010 - Comparative study of memory processing in “depressive” and “non-depressive” rats using passive avoidance test at one-time activation or inactivation of opioid system  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: . 9th “Gagra TalksAbstract Book.; გვ: p340

2010 - Correlation of sleep disorders and the memory processing at ethanol administration.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: 9th Gagra Talks Abstract Book.; გვ: P.59

2010 - Endogenous opioid system and sleep-wakefulness cycle: influence of Naloxone on sleep and waking in cats.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: 9th “Gagra Talks”. Abstract Book.; გვ: pp76

2010 - Role of opioid system in learning and memory trace consolidation processes in “Depressive” and “Nondepressive” Rats. 9th “Gagra Talks”. Abstract Book. P.60.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: th “Gagra Talks”. Abstract Book.; გვ: P.60.

2010 - The Amygdala and the Sleep-Wakefulness Cycle.,  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: 9th “Gagra Talks”. International Conference on Fundamental Questions of Neuroscience; გვ: P.80.

2010 - The Effects of Inactivation of Endogenous Opioid System on the Sleep-Wakefulness Cycle  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep, vol. 33,; გვ: A9-10.

2010 - The dynamics of sleep-wakefulness cycle of “depressive” and “non-depressive” rats at activation and blocking of the opioid system.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: 9th “Gagra Talks”. Abstract Book.; გვ: P.52

2009 - Dynamics of electrical activity of the caudate nucleus in the sleep-wakefulness cycle  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Parkinson's Disease and Related Disorders, PARKINSON; გვ: 09 - P.S.N. A-179-0039-00544.

2009 - Opioid System of the Brain and Ethanol. Georgian Medical News (169). 60-5.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Georgian Medical News (169).; გვ: 60-65.

2009 - Sleep disorders and disturbances in memory processing related to the lesion of the caudate nucleus  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: . Parkinson's Disease and Related Disorders, PARKINSON 09 – .; გვ: P.S.N. A-179-0039-00542

2008 - Cognitive deficit in the animal model of depression  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Bull. of Georgian Nat. Acad. of Sciences, vol.2, N 4,.; გვ: 125-130.

2008 - Cognitive deficit in the animal model of depression  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: . European Journal of the Neurology,; გვ: p. 210.

2008 - Sleep Disorders after Bilateral Damage of the Basolateral Amygdala  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: European Journal of the Neurology, 23-26, p. 210,; გვ: 23-26, p. 210,

2007 - "Depressive" rat's learning under the action of amitriptyline  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep, 30,; გვ: A377-A378.

2006 - Effects of social isolation and partial light deprivation on the procession of learning and memory trace consolidation in rats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser., A v.32, N 3,; გვ: pp. 589 -596.

2006 - Influence of different doses of Naloxone on the motivational-emotional behavior of the rats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser., A v.32, N 3,; გვ: pp. 339-455.

2006 - Influence of opioid system antagonistes on learning and memory trace consolidation in the rats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser., A. v.32, N4,; გვ: 715-722.

2006 - Об участии хвостатого ядра в регуляции медленноволновой фазы сна.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Мат.межд. симп. «Нейробиология цикла бодрствование-сон; გვ: 18

2005 - The role of the opiod system in regulation of sleep-wakefulness cycle.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: I.Pavlov Jour. Vish. Nervnoi Deatelnosti 55, 1,; გვ: 90-108.

2004 - Effect of Plaferon-LB on dynamics of sleep parameters during Morphine administration.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc. of the Georgian Academy of Sciences, v.30, N 2,; გვ: pp. 199-203.

2004 - Effects of different doses of ethanol on the elaboration of active avoidance reaction in rats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser., A. , v. 30, 3,; გვ: pp.431- 437

2004 - Influence of acute administration of high doses of ethanol on some features of the sleep-wakefulness cycle in rats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser., A, v. 30, 3,; გვ: 329-335

2004 - The influence of endogenous opioid peptides on the sleep-wakefulness cycle  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: FENS forum Lissabon, v.2, A078, 5,; გვ: A078, 5

2003 - Dependence of REM sleep latency on the level of prior wakefulness.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep, 26; გვ: A185-A186.

2003 - Effect of Selective and Complete REM Sleep Deprivation on the Sleep-Wakefulness Cycle Structure in Depressive Outpatients  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Materials of THE 4th ASRS CONGRESS, Feb.23-28,. Zhuhai, CHINA; გვ:

2003 - Effect of morphine on general behavior and sleep-wakefulness cycle structure in cats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc., of the Georgian Academy of Sciences,; გვ: 29: 5-6.

2003 - Influence of Nialamide on sleep-wakefulness cycle and correction of side effects through the regulation of brain metabolism  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep, 26,; გვ: A63.

2003 - Neurophysiological and neurochemical aspects of Nalbuphine-induced disorders of sleep-wakefulness structural cycle  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: “Sleep as a Window to the Waking World”; გვ: 10

2003 - What is an antagonistic profile of Naloxon against Tramadol effects?  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, v.29, 5-6.; გვ: 447-453.

2002 - . Effect of Tramadol and Nalbufin on the Structure of Cat’s Sleep-Wakefulness Cycle  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: . Journal of Neurosciences, , vol. 1, 2,; გვ: 13-19.

2002 - Effects of Short-Term Alcoholization on the Sleep-Wakefulness Structure in the Cats  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Journal of Sleep Research. 11, 1:; გვ: 82

2002 - High doses ethanol effects on the structure of the sleep-wakefulness cycle in rats  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Neurobilol. of sleep wakefulness cycle 2(1), (www.sleepcycle.org/)10.; გვ: 1-5,

2002 - Influence of amytriptiline and moclobomide on the Sleep-wakefulness cycle in cats  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Journal of Sleep Research. 11, 1:; გვ: 143-144.

2002 - Influence of some Analgesics on the Structure of Sleep-Waking Cycle  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Journal of Sleep Research,Vol. 9, supplement 1, N 325.; გვ: p 163,

2001 - Dynamics of the level of excitability and activity of the brainstem and diencephalic ascending activity structures in the sleep-wakefulness cycle  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser., 27, 1-3:; გვ: 205-224.

2001 - Effect of Plaferon-LB on Morphine Induced Structural Changes in Sleep-Waking Cycle.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, 27, 4-6. .; გვ: 447-453

2001 - Modulating effects of Plaferon-LB on the structure of Sleep-Wakefulness Cycle  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: International Journal on Immunorehabilitation, v.3 (3):; გვ: 100-104.

2000 - Dynamics of some parameters of cortical electrical activity in sleep-wakefulness cycle during alcoholization  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Bull. of the Georgian Academy of Sciences 161, N 3,; გვ: 515-518.

2000 - Effect of activation and inactivation of the brain opiate receptors on the sleep-wakefulness cycle  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Journal of Sleep Research, 9, Suppl. 1; გვ: 35

2000 - Influence of Cyclodole on the Sleep-Waking Cycle in Cats.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Journal of Sleep Research,Vol. 9, supplement 1, 130.; გვ: 13

1999 - Effects of bilateral isolation of amygdala on the sleep-wakefulness cycle structure in alcoholized animals  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Sleep research online 2 (suppl.1).; გვ: 15

1999 - Influence of short-term alcoolisation on the dynamics of some cortical electrical activity and REM in sleep-wakefulness cycle of the cat  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Experimental and Clinical Medicine. 1.; გვ: 64-71.

1999 - Влияние высоких доз этанола на спонтанную электрическую активность коры и структуру цикла бодрствование-сон.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Эксп. и клин.мед. № 2,; გვ: 51-53.

1999 - О функциональной дифференциации амигдалы крыс.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Эксп. и клин.мед. № 2,; გვ: 86-87.

1994 - ეთანოლის სხვადასხვა დოზის გავლენა ვირთაგვების ავდაცვითი ქცევის გამომუშავებაზე  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქარტველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების ყრილობის მასალები; გვ: 42

1989 - Влияние разных доз этанола на структуру цикла бодрствование сон кошек  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Физиол. журн. СССР им.И.М.Сеченова, LXХV, №2,.; გვ: 177-183

1988 - The effect of alcohol intoxication on the structure of sleep-wakefulness cycle.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Neurobiology of sleep-wakefulness cycle” ed. by T.Oniani, “; გვ: 465 -475

1987 - Динамика электрической активности хвостатого ядра в цикле бодрствование-сон.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: . Известия АН ГССР, серия биол., т.13, №5,; გვ: 301-308

1986 - Влияние острой алкогольной интоксикации на цикл бодрствование-сон у лабораторных животных  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Тезисы Всесоюз.конф.посвящ. 50-летию Института физиологии им.И.С.Бериташвили АН ГССР; გვ: 50-51

1984 - Роль хвостатого ядра в регуляции цикла бодрствование-сон.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Стриатум и поведение в норме и патологии; გვ: 87-92

1980 - Динамика электрической активности латеральной и медиальной части миндалины при различных уровнях эмоционального напряжения крыс. and neurochemical aspects of Nalbuphine-induced disorders of sleep-wakefulness structural Динамика электрической активности латеральной и медиальной части миндалины при различных уровнях эмоционального напряжения крыс.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Вторая всесоюзная межд.конф.молодых ученых «Совр. проблемы биологии», Тб; გვ:

1980 - Электрофизиологическое исследование роли подкорковых ядер в пищевом поведении кошек  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Мат. VII всесоюзн. конф. по электрофизиологии ЦНС. Ереван.; გვ:

1979 - О роли хвостатого ядра в регуляции цикла бодрствование-сон  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Мат 4-ой конф. молодых ученых; გვ:

1976 - Активация и инактивация пищедвигательго условного рефлекса в ответ на раздражнение подкорковых структур головного мозга.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Сб. « Нейрофизиология эмоций и цикла бодрствование-сон». Т.2,; გვ:

1976 - Влияние низкочастого электрического раздражения хвостатого ядра на электрическую активность коры и цикл бодрствование-сон.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Физиол. журн. СССР им.И.М.Сеченова, LXII,№1; გვ:

1976 - Динамика возбудимости хвостатого ядра в различных фазах цикла бодрствование-сон. .  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Известия АН ГССР,2 № 5.; გვ:

1975 - Влияние раздражения и повреждения хвостатого ядра на электрическую активность коры и цикл бодрствование-сон  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Сб. Х11 Съезд ВФО им.И.П.Павлова т.3.; გვ:

1975 - Влияние электролитического повреждения головки хвостатого ядра на условно-рефлекторную деятельность и цикл бодрствование сон.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Известия АН ГССР, Серия биол. 1, №; გვ:

1975 - О корреляции электрической активности сенсомоторной коры и хвостатого ядра.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Сообщ. АН ГССР, 79, №1,; გვ:

1972 - Поведенческие и электроэнцефалографические эффекты раздражения головки хвостатого ядра  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Сообщ. АН ГССР, 68, №1; გვ:

0 - Изменения некоторых электрографических показателей структуры цикла бодрствование-сон кошек на фоне алкоголизации и отмене этанола.  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Известия АН Грузии, серия биол. т. 20, 1-6,; გვ: 37-43

0 - О функциональной дифференциации миндалевидного комплекса. , 1981.  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Мат.межд.симп. «Пойсковая активность, мотивация, сон» Баку; გვ:

კონფერენციები  
ფიზიოლოგთა საკავშირო ყრილობა - 25-09-1975
ელექტროფიზიოლოგიის თანამედროვე პრობლემები - 16-09-1980
ბიოლოგიის თანამედროვე პრობლემები - 18-09-1980
სტრიატუმი და ქცევა ნორმასა და პათოლოგიაში - 10-10-1984
ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგია - 26-05-1986
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - 25-09-1986
ფიზიოლოგთა საკავშირო ყრილობა - 27-09-1987
ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგია - 10-06-1994
საქართველოს ფიზიოლოგთა ყრილობა - 18-05-1995
ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა - 20-10-1999
ჯანმრთელობა და წამალი - 25-09-2004
ევროპის ნევროლოგიური ფედერაციის მე-12 კონგრესი - 22-08-2008
ნეირომეცნიერებების ფუნდამენტური საკითხები - 07-10-2010
ძილის მედიცინის მსოფლიოს მე5 კონგრესი - 28-09-2013
ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 22-ე კონგრესი - 16-09-2015
ძილის მსოფლიოს ფედერაციის მე-7 კონგრესი - 30-10-2015
ძილის მსოფლიოს კონგრესი - 07-10-2017
ძილის მსოფლიო კონგრესი - 07-10-2017
ახალგზრდა მეცნიერთა მე4 კონფერენცია - 20-05-2020
კურსები  
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია III-MD2110E (  2017/2018;  )
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია II-MD1210E (  2018/2019;  2019/2020;  )
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია IV-MD2210E (  2017/2018;  2018/2019;  )
ადამიანის ფიზიოლოგია-NRSI1220 (  2016/2017;  )
ადამიანის ფიზიოლოგია-NRSI1220E (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
პათოლოგიური ფიზიოლოგია-NRSI2120E (  2016/2017;  2017/2018;  )
ცხრილი  
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია II-MD1210E
ადამიანის ფიზიოლოგია-NRSI1220E

მარიამ გოგიჩაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის  ჯანდაცვის მეცნიერებისა ადმინისტრირების   სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2015 წლიდან, PhD (1979წ,) ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (2005წ). უძღვება ადამიანის ფიზიოლოგიისა და პატფიზიოლოგიის კურსებს ინგლისურენოვანი პროგრამის ფარგლებში საბაკალავრო სწავლების  საფეხურზე. სამეცნიერო საქმიანობა  ფოკუსირებულია ნეირომეცნიერების სფეროში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის -„ ძილ- ღვიძილის ციკლის შემსწავლელი თ.ონიანის ლაბორატორიის“, ბაზაზე,  სადაც იგი წამყვანი მკვლევრია, ჩართულია  ძილ-ღვიძილის ციკლის, დასწავლა/მეხსიერების  პროცესების, ადიქციის  მექნიზმების  კვლევებში. გამოქვეყნებული აქვს 70-მდე სამეცნიერო შრომა. იგი მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრსების მუშაობაში. აქვს სამეცნიერო, მათ შორის საერთაშორისო, გრანტებით დაფინანსებულ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება ISTC-ის  კვლევითი გრანტი - G-391; Program SCOPES, Institutional Partnership Project – IZ74Zo_1374159 (შვეიცარია). ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი