ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გიორგი ჭილაძე
ასოცირებული პროფესორი
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ექსპერტი
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი
დოქტორი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
The Public Administration College - Personal Management Course - კურსები - -
The Public Administration College - Constitutional Law and Legislative Drafting Course - კურსები - -
The Public Administration College - Management Services Course - კურსები - -
The Public Administration College - Tax Administration Course - კურსები - -
The Public Administration College - Public Administration and General Management Course - კურსები - -
The Public Administration College - Social Security Course - კურსები - -
The Public Administration College - Financial Management Course - კურსები - -
International Academy of Sciences and Higher Education - Expert in Economical Sciences - სადოქტორო - -
International Academy of Sciences and Higher Education - Expert in Juridical Sciences - სადოქტორო - -
Tbilisi University - Doctor of Business Administration, Faculty of Business and Management - სადოქტორო - -
Tbilisi State University - Industry Engineer, Faculty of Engineering and Economics - სამაგისტრო - -
Tbilisi State University - Lawyer, Faculty of Law - სამაგისტრო - -
Georgian University of Politology - Higher Political Education - სამაგისტრო - -
Tbilisi State University of Foreign Languages - Translator, Faculty of English Language and Literature - სამაგისტრო - -
Georgian Academy of Sciences - Graduate, Graduate school - სადოქტორო - -
Tbilisi State University - Faculty of Law, Graduate School - სადოქტორო - -
Tbilisi State University - Faculty of Economics and Business, Graduate School - სადოქტორო - -
Georgian Technical University - Doctor of Engineering Sciences, Faculty of Chemistry and Metallurgy - სადოქტორო - -
Tbilisi University - Doctor of Jurisprudence, Faculty of Law - სადოქტორო - -
Georgian Institute of Patent Studies - Patent Engineer, Faculty of Patent Studies - სამაგისტრო - -
UNITAR - Ensuring Transparency of Agricultural Trade Policies, International Training - კურსები - -
National Bank of Greece - Banking Products, International Training - კურსები - -
Ministry of International Trade of China - Export-Oriented Economy, International Course - კურსები - -
International Consortium of the Banks - Foreign Operations of the Banks, International Seminar for Bank Senior Managers - კურსები - -
UNICEF - Training Course for the University Professors, International Training - კურსები - -
USA Institute of International Legal Studies - Seminar on Quality Management of Personnel, International Training - კურსები - -
IFES, USAID - Democracy and Citizenship, International Course - კურსები - -
IFES, USAID - Democracy and Citizenship, International Course / Training for Trainers - კურსები - -
Ministry of Justice of Georgia - Labor Code, Training Course, Training Center of Justice - კურსები - -
Public Audit Institute - The Public Sector Auditor Certification Program - კურსები - -
WIPO - New Medical Innovation Technologies, International Course, WIPO Academy - კურსები - -
Tbilisi State University - Chemist, Faculty of Chemistry - სამაგისტრო - -
The Academy of the Ministry of Finance - Utilization of Double Taxation Agreement Course - კურსები - -
IOA - Seminar for the Directors of NOA, International Seminar - კურსები - -
Tbilisi State University - Economist, High School of Business - სამაგისტრო - - 07/1992
Tbilisi State University - Translator of Scientific and Technical Literature, Faculty of Arts and Humanities - სამაგისტრო - - 1994
EVOLUXER, ENPARD - Management and Development of Agricultural Cooperatives, Training for Trainers - კურსები - - 27/09/2016
USAID, G-PRIED, JAG, MA - Training in "Sales and Marketing" - კურსები - 02/10/2017 - 02/12/2017
CELA - Project Planning and Management, Training Program - კურსები - 06/28/2014 - 06/29/2014
EVOLUXER, ENPARD - Management and Development of Agricultural Cooperatives, International Training - კურსები - 07/13/2016 -
JCF, GA - Impact Assessment of the International Financial Institutions, Training Program - კურსები - 07/15/2016 - 07/16/2016
Black Sea Scientific Educational-Research Center - Computing/Informatics, Education Sciences, Teaching Education - კურსები - 10/17/2014 - 10/19/2016
USAID, JAG, National Bank of Georgia - Innovative Camp: Financial Literacy - კურსები - 12/03/2017 - 12/03/2017
Tbilisi State University - Journalist, Faculty of Arts and Humanities - სამაგისტრო - 1993 -
IFES, USAID - International Training for the High School Teachers - კურსები - 2011 - 2011
WIPO - IPM, International Course, WIPO Academy - კურსები - 2016 - 2016
UNITAR - Settlement of Disputes Regarding Agricultural Trade through International and Regional Trade Agreements, International Training - კურსები - 2016 - 2016
Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations - International Expert in the Region of Europe and Central Asia - კურსები - 2016 - 2018
WIPO - PCT, International Course, WIPO Academy - კურსები - 2017 - 2017
WIPO - Arbitration and Mediation By WIPO Rules, International Course, WIPO Academy - კურსები - 2017 - 2017
UNITAR - Accession to the WTO and the Consequences for Agriculture in the Countries of the Former Soviet Union, International Course - კურსები - 2017 - 2017
German Federal Institute for Risk Assessment - Risk Assessment, Summer Academy of BfR - კურსები - 2017 - 2017
JA Europe - Budgeting and Accounting in the Entrepreneurship, International Course - კურსები - 2017 - 2017
INCOTERMS 2000 - International Course - კურსები - 2017 - 2017
ICC Georgia - INCOTERM 2010, International Training - კურსები - 2017 - 2017
Civil Service Bureau of Georgia - Novelties on the Law on Civil Service and Corruption Prevention Mechanisms - კურსები - 2018 - 12/10/2018
European Union, GDSI Limited - TRAININGS ON GRANT APPLICATIONS FOR THE EU'S CSO/LA AND EIDHR PROGRAMMES FOR CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND LOCAL AUTHORITIES FROM GEORGIA - კურსები - 2018 - 2018
WIPO - Creation of Brands Using Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, International Course, WIPO Academy - კურსები - 2018 - 2018
UNITAR, FAO - Trade, Food Security and Nutrition - კურსები - 2018 - 2018
CSRDG, CSI, Konrad Adenauer Stiftung - Training for NGOs on EU-Georgia Association Agreement - კურსები - 2018 - 2018
WIPO - Copyright and Related Rights, International Course, WIPO Academy - კურსები - 2018 - 2018
WIPO - Patents, International Course, WIPO Academy - კურსები - 2019 - 2019
PInternet - Copywriter, International Course - კურსები - 2020 - 2020
PInternet - Internet Advertising Specialist, International Course - კურსები - 2020 - 2020
PInternet - Y.Zen, International Course - კურსები - 2020 - 2020
PInternet - Social Media Marketing, International Course - კურსები - 2020 - 2020
Web of Science - Predatory magazines. International Training - კურსები - 2021 - 2021
Web of Science - New Web of Science Interface. Advanced Search: New Function and New Opportunities. International Training - კურსები - 2021 - 2021
Web of Science - WoS: New Interface. International Training - კურსები - 2021 - 2021
Web of Science - Scientific Analytics: Web of Science. International Training - კურსები - 2021 - 2021
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=gt6qBR4AAAAJ
Author of over 200 scientific papers - 0
Some Aspects of Law Regulation, Accounting, Reporting and Evaluating Biological Assets and Agricultural Production in Georgia - 0
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ГРУЗИИ - 0
INTELLECTUAL PROPERTY: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 1) - 0
INTELLECTUAL PROPERTY: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 2) - 0
THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NATIONAL SECURITY CONCEPT OF GEORGIA (PART 1) - 0
SAMTSKHE-JAVAKHETI REGION - SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES - 0
О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ: ПРАВОВЫЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (ЧАСТЬ 1) - 0
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЯМИ В ГРУЗИИ. ЧАСТЬ 1. - 0
SOME ASPECTS OF PUBLIC POLICY, STRATEGY AND MANAGEMENT IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY IN GEORGIA - 0
INTELLECTUAL PROPERTY: CURRENT CHALLENGES IN THE SPHERE OF PUBLIC POLICY, COMMERCIALIZATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN GEORGIA - 0
THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS CONNECTED WITH PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND MAINTAINING THE SECRECY ORDER IN THE COUNTRY'S DEFENSE AND SECURITY SYSTEM (PART. 1) - 0
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ - 0
SOME ASPECTS OF THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM OF STATE PROPERTY AND INTELLECTUAL PROPERTY IN GEORGIAN ENTERPRISES - 0
EFFECTIVE GOVERNANCE AND INTELLECTUAL PROPERTY SUPPORT. FIGHTING WITH COUNTERFEITING AND PIRACY (PART 1) - 0
PROCESS OF FORMATION OF STRATEGIC UNIONS AND FOOD SAFETY ISSUES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF GEORGIA (PART 1) - 0
The license agreement: economic-legal aspects. - 2007
Some aspects of the legal obligations in the field of culture. - 2007
Introduction to Jurisprudence - 2009
SOME ASPECTS OF THE STATUS OF HEALTH ENTREPRENEURSHIP IN GEORGIA - 2013
SOCIAL PROCESSES REGULATION IN THE CONTEXT OF ECONOMICS, LAW AND MANAGEMENT - 2013
Intellectual Capital Management. Global Perspectives on Higher Education, Science and Technology - 2013
Biological Assets and Agricultural Production: Problems of the Accounting, Reporting and Evaluating - 2014
The Role and Importance of Intellectual Capital for the Purposes of Business Organization - 2014
New Realities and Legal Analysis of the Changes in Patent Laws of Georgia - 2014
Civil Code of Georgia and Issues of Regulation of Transportation-Traffic During Providing the Touring Service - 2014
Some Apects of the State Sports Policy, Sports Management and Sports Education in Georgia - 2014
Formation, Legal Regulatory and Management Features of Higher Sports Education’s Educational Market in Georgia - 2014
Higher Sports Education’s Educational Market: Formation, Management and Legal Aspects of Regulation in Georgia - 2014
Some Aspects of the Management of Intellectual Property - 2014
Role of Innovative Activity in the Intellectual Property Management’s Mechanism - 2014
Interdisciplinary Nature of Intellectual Property: Social, Legal and Economic Aspects - 2014
The Labor Market and Some Aspects Professional Competence of Sport Specialist - 2014
Some Aspects of Law Regulation, Accounting, Reporting and Evaluating Biological Assets and Agricultural Production in Georgia - 2014
Some Aspects of State Management of Intellectual Property in Georgia - 2014
Aspects of Legal Regulation and Management of Higher Sports Education’s in Georgia - 2014
Higher Education Sport Market’s Management and Legal Aspects of Regulation in Georgia - 2014
The Labor Market and Some Aspects Professional Competence of Sport Specialist - 2014
Some Aspects of State Management of Intellectual Property in Georgia - 2014
Some Aspects of Agricultural Produce and Biological Assets Accounting and Assessment in Georgia - 2014
Training of sports specialists and some aspects of the development of sports infrastructure in Georgia - 2014
The Role and Importance of Intellectual Capital for the Purposes of Business Organization - 2014
New Realities and Legal Analysis of the Changes in Patent Laws of Georgia - 2014
Civil Code of Georgia and Issues of Regulation of Transportation-Traffic During Providing the Touring Service - 2014
Cultural and Sport Tourism as a Development Strategy for the Akhaltsikhe Region: Legal, Managerial and Economic Issues - 2014
Some Aspects of the State Sports policy and Sports Education in Georgia - 2014
Some Apects of the State Sports Policy, Sports Management and Sports Education in Georgia - 2014
Formation, Legal Regulatory and Management Features of Higher Sports Education’s Educational Market in Georgia - 2014
Higher Sports Education’s Educational Market: Formation, Management and Legal Aspects of Regulation in Georgia - 2014
The Labor Market and Some Aspects Professional Competence of Sport Specialist - 2014
Some Aspects of the Management of Intellectual Property - 2014
Role of Innovative Activity in the Intellectual Property Management’s Mechanism - 2014
Some Aspects of the Protection and Promotion of Intellectual Property Rights in Georgia - 2014
Interdisciplinary Nature of Intellectual Property: Social, Legal and Economic Aspects - 2014
THE ROLE AND VALUE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NATIONAL SECURITY CONCEPT OF GEORGIA. PART. 1. - 2015
THE ROLE AND VALUE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NATIONAL SECURITY CONCEPT OF GEORGIA. PART 2. - 2015
INTELLECTUAL PROPERTY: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 1) - 2015
INTELLECTUAL PROPERTY: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 2) - 2015
PROBLEMS OF FOOD / FEED SAFETY, VETERINARY AND PLANT PROTECTION IN GEORGIA: THE QUESTION AND THE GENERAL LEGAL ANALYSIS - 2015
Interdisciplinary Nature of Intellectual Property: Social, Legal and Economic Aspects - 2015
Fundamentals of Entrepreneurship - 2015
Fundamentals of Entrepreneurship. Teacher's Guide - 2015
Business Skills Program "More Than Money" - 2015
Business Skills Program "We Ourselves" - 2015
Business Skills Program “Our Family” - 2015
Business Skills Program "Our Region" - 2015
Business Skills Program “Our Community” - 2015
Business Skills Program "Our City" - 2015
Business Skills Program "Our Country" - 2015
MODERN TRENDS IN THE INTENSIVE DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS AND ACTUAL METHODS OF THEIR EFFECTIVE REGULATION - 2015
EXPLORING GEORGIANS SOCIAL CAPITAL IN FINANCIAL LITERACY - 2016
SOME FEATURES OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION IN GEORGIA. PART 1. - 2016
INTELLECTUAL PROPERTY: CURRENT CHALLENGES IN THE SPHERE OF PUBLIC POLICY, COMMERCIALIZATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN GEORGIA - 2016
SOME ASPECTS OF PUBLIC POLICY, STRATEGY AND MANAGEMENT IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY IN GEORGIA - 2016
THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS CONNECTED WITH PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND MAINTAINING THE SECRECY ORDER IN THE COUNTRY'S DEFENSE AND SECURITY SYSTEM (PART. 1) - 2016
ROLE AND IMPORTANCE OF FOOD SECURITY IN THE CONCEPT OF NATIONAL SECURITY OF GEORGIA - 2016
Some aspects of higher sports education in Georgia - 2016
SOCIAL RELATIONS AND CONFLICTS IN CONDITIONS OF INTENSIFICATION OF ECONOMIC PROCESSES AND DOMINANCE OF LIBERAL IDEOLOGY - 2016
CORRELATION BETWEEN HUMANITY AND PRAGMATISM IN TARGET REFERENCE POINTS OF MODERN METHODS OF PUBLIC RELATIONS - 2016
Agro-Co-operation and Entrepreneurship - 2017
CORRELATION BETWEEN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE NEEDS IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROCESSES - 2017
EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY - 2017
SOME ASPECTS OF INTERNATIONAL TRADE WITH INTELLECTUAL PROPERTY PRODUCTS - 2018
Government Program 2018 - 2020 "Freedom, Rapid Development, Welfare" And Some Aspects Related to The Innovative Development Challenge of the Country - 2018
Be an Entrepreneur - 2018
STATE INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN GEORGIA: SOME ASPECTS OF TRANSPARENCY, FUNCTIONS AND IMPORTANCE OF THE NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY CENTER - 2019
კონფერენციები  
Economics, Law, Management - 30-05-2008
Law and Economics - 07-10-2011
Management, Law - 11-09-2013
LAW AND POLITICS - 23-08-2014
Economics and Law - 17-10-2014
Economics and Law - 17-10-2014
Economics, Law, Management - 21-04-2015
Law, Economics, Social Sciences - 20-07-2016
Law, Economics, Social Sciences - 24-11-2016
Law, Economics, Social Sciences - 16-03-2017
Law, Economics, Social Sciences - 08-08-2017
Law, Economics, Social Sciences - 18-10-2017
8th Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2018 - 06-09-2018
4th Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2019 - 06-11-2019
INTERDISCIPLINARY FORUM ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES - 28-05-2020
სამეცნიერო პროექტები  
Partnership for joint growth of competences - 2013
State Regulation of Food Safety 2013 - Assessment of activities carried out by the Georgian authorities. - 2014
School of Economic Media - 2014
Evaluating the inefficiency and inefficiency of the school education system - 2016
Problems and Challenges of Corporate Governance in Georgia - 2016
Basics of Entrepreneurship - Teacher Preparation Training Materials - 2018-2019
კურსები  
სადისერტაციო ნაშრომი-BUSN1710 (  2016/2017;  )
GEORGE CHILADZE has doctoral degrees and many years of experience in the field of science and education.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი