ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მაია გოგაშვილი
საექთნო საქმის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
დოქტორი
საექთნო საქმის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


განათლება  
საქართველოს უნივერსიტეტი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სადოქტორო პროგრამა სადოქტორო - დოქტორი - -
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - სამკურნალო - მაგისტრი - 1985-09-01 - 1991-06-30
ემორის უნივერსიტეტი - Post- Master Teaching Institute - ხარისხის გარეშე - 2005-03-10 - 2006-05-31
პუბლიკაციები  
საექთნო პრაქტიკის გაუმჯობესება უწყვეტი განათლების გზით - 2007
საექთნო პრაქტიკის გაუმჯობესება უწყვეტი განათლების გზით - 2007
საექთნო განათლება საქართველოში - აწმყო და მომავალი - 2010
საექთნო განათლება საქართველოში - აწმყო და მომავალი - 2010
საექთნო განათლება საქართველოში - 2012
საექთნო განათლება საქართველოში - 2012
,,საქართველოში საექთნო საქმის საერთაშორისო სტუდენტების სტრესორები და მათთან გამკლავების მექანიზმები - 2015
,,საქართველოში საექთნო საქმის საერთაშორისო სტუდენტების სტრესორები და მათთან გამკლავების მექანიზმები - 2015
კომპეტენციაზე დაფუძნებული უმაღლესი საექთნო განათლების დანერგვა საქართველოში - 2015
კომპეტენციაზე დაფუძნებული უმაღლესი საექთნო განათლების დანერგვა საქართველოში - 2015
საექთნო საქმის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში - 2018
საექთნო საქმის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში - 2018
საქართველოში საექთნო საქმის საერთაშორისო სტუდენტების სტრესორებისა და მათთან გამკლავების მექანიზმების შეფასება - 2019
საქართველოში საექთნო საქმის საერთაშორისო სტუდენტების სტრესორებისა და მათთან გამკლავების მექანიზმების შეფასება - 2019
საექთნო საქმის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში - 2019
საექთნო საქმის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში - 2019
პედიატრიული ხანგრძლივი მოვლის საკითხები - 2020
პედიატრიული ხანგრძლივი მოვლის საკითხები - 2020
Factors Affecting Nurses’ Shortage – Literature Review - 2021
Factors Affecting Nurses’ Shortage – Literature Review - 2021
The Nurses’ Role in Patient Safety - Literature Review - 2023
The Nurses’ Role in Patient Safety - Literature Review - 2023
კონფერენციები  
გლობალური საექთნო კონფერენციები - 19-02-1998
გლობალური საექთნო კონფერენციები - 28-02-2008
ჯანდაცვა ევროპაში - 06-10-2010
საექთნო საქმე - 27-04-2011
ტრენერების მომზადება - 01-11-2011
საოჯახო მედიცინა - 17-12-2011
ნორვეგიის ჯანდაცვის სისტემა - 11-04-2012
გარემო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 15-08-2012
ჰოსპიტალური მენეჯმენტი - თეორია და პრაქტიკა - 20-01-2014
სადოქტორო პროგრამა საზ.ჯანდაცვაში. პროექტი CPEA-2012/10040 - 28-04-2014
კარდიოლოგიური სერვისების მენეჯმენტი - 20-04-2015
ნევროლოგიური სერვისების მენეჯმენტი - 22-05-2016
ევროპის რეგიონის ქვეყნების უფროსი ექთან-ოფიცრების შეხვედრა - 03-10-2018
საექთნო განათლების 27-ე საერთაშორისო კონფერენცია - 12-11-2018
საექთნო განათლების 27-ე საერთაშორისო კონფერენცია. - 12-11-2018
გლობალური საექთნო საქმის და ჯანდაცვის 48-ე კონფერენცია - 04-03-2019
Running and Facilitation of Problem Based Learning Sessions - 24-06-2019
ტრეინინგი თემის ხელმძღვანელებისთვის.პროფ.დიეგო რადა ფემანდეზ დე ჯაურეგუი. პროფ.დიეგო რადა ფემანდეზ დე ჯაურეგუი. - 10-07-2019
Webinar Health & Well-being for clinical staff during the 2020 Covid-19 Pandemic - 29-09-2020
WHO, Developments in Midwifery Education - 18-11-2020
FINE webinar, Impact of Covid-19 on nursing education in Europe - 11-12-2020
WHO, Webinar series on primary health care targeted to policy makers, influencers, implementers, and health managers primarily in the WHO European Region - 15-12-2020
Virtual computer-based simulation: The future of nursing education? - 18-01-2021
Advocating for the Voice of Nurses in Armenia, Georgia, and Ukraine - 15-12-2021
Medication Without Harm - Supporting good medication practice in Nursing - 20-09-2022
5th International Congress Nursing Education & Healthcare - 20-10-2022
WHO European framework for action on the heath and care workforce 2023-2030: Bucharest Declaration on health and care workforce. High-level Regional Meeting on Health and Care Workforce in Europe: time to act. - 20-03-2023
მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება - კურსი ინოვატორი მასწავლებლებისთვის. პროექტი STAR,Erasmus + - 08-08-2023
სამეცნიერო პროექტები  
EY LLC – EBRD. Improving Nursing and Midwifery Occupations in Georgia: Establishing a Professional Regulator, Licensing and Registration. - 2021
კურსები  
ადამიანის ანატომია-NRSI1110 (  2012/2013; 2014/2015; )
ავადმყოფის მოვლა და გადაუდებელი დახმარება-HELM3621 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ავადმყოფის მოვლა-HELM3620 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
კლინიკური პრაქტიკა I - თერაპია, ინფექციები-NRSI2150 (  2012/2013; )
კლინიკური პრაქტიკა I - თერაპიული პაციენტის საექთნო შეფასება და მოვლა-NRSI2150E (  2015/2016; )
კლინიკური პრაქტიკა II - თერაპია, ქირურგია-NRSI2230E (  2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; )
კლინიკური პრაქტიკა III - სამეანო, პედიატრიული და გერიათრიული პროფილი-NRSI3150E (  2014/2015; 2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; )
კლინიკური პრაქტიკა IV - კრიტიკულ მედიცინასა და ფსიქიატრიაში-NRSI3240E (  2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
კლინიკური პრაქტიკა V - ავადმყოფის მოვლა ონკოლოგიასა და პირველად ჯანდაცვაში-NRSI4150E (  2015/2016; 2017/2018; 2019/2020; )
კლინიკური პრაქტიკა VI - კონსოლიდაცია-NRSI4220E (  2015/2016; 2019/2020; )
სწავლება პრაქტიკაში-NRSI3130E (  2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
შესავალი საექთნო საქმეში-NRSI1120 (  2014/2015; 2015/2016; )
შესავალი საექთნო საქმეში-NRSI1120E (  2018/2019; )
შესავალი საექთნო საქმეში-NRSI1121 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
შესავალი საექთნო საქმეში-NRSI1121E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
შესავალი საექთნო საქმეში-NRSI1122 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ხანგრძლივი მეთვალყურეობის ადმინისტრირება-HELM6170 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; )
ცხრილი  
ავადმყოფის მოვლა და გადაუდებელი დახმარება-HELM3621
სწავლება პრაქტიკაში-NRSI3130E
შესავალი საექთნო საქმეში-NRSI1121E
საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საექთნო დეპარტამენტის უფროსი 2012 წლიდან. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი. აქვს საექთნო საბაკალავრო სასწავლო პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, ლოკალური და საერთაშორისო პროექტების მართვა-კოორდინირების, სასწავლო მასალების მომზადებისა და სწავლების, ასევე საექსპერტო საკონსულტაციო მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. უძღვება ქართულ და ინგლისურენოვან საბაკალავრო საექთნო პროგრამებს, სალექციო კურსებს. გავლილი აქვს პოსტ სამაგისტრო სწავლების კურსი ემორის უნივერსიტეტში (ატლანტა.აშშ). აქტიური მონაწილეობა აქვს მიღებული საექთნო და ჯანდაცვის მენეჯმენტის პროფილის მრავალ საერთაშორისო შეხვედრაში.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი