ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

თავზარაშვილი კახაბერ
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი
პროფესორი

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ). - ფიზიკის ფაკულტეტი - სამაგისტრო - 09/01/1991 - 06/30/1996
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკის ფაკულტეტი - სადოქტორო - 09/01/1996 - 10/01/1999
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=yQL31iwAAAAJ
2011 - The Method of Auxiliary Sources Approach to Modeling of Electromagnetic Field Scattering on Two-Dimensional Periodic Structures, D. Kakulia, K. Tavzarashvili, G. Ghvedashvili, D. Karkashadze, and Ch. Hafner  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: J. of Computational and Theoretical Nanoscience, 2011, Vol. 8, pp.1609-1618;

2009 - Comparison of numerical methods for the analysis of plasmonic structures, . J. Smajic, Ch. Hafner, L. Raguin, K. Tavzarashvili, M. Mishrikey  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: J. of Computational and Theoretical Nanoscience, 2009, Vol. 6, pp.763-774;

2008 - Numerical analysis of channel plasmon polaritons enhanced optical antennas. J. Smajic, Ch. Hafner, K. Tavzarashvili, R. Vahldieck.  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: J. of Computational and Theoretical Nanoscience, 2008, Vol. 5, pp.725-734;

2007 - Adaptive MBPE Algorithm for Speeding up the Computation. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, D.Karkashadze, Cui Xudong, R. Vahldieck  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: The International Society for Optical Engineering. 2007. SPIE, Vol. 6617, pp.66170S1-9;

2007 - Metallic and Dielectric Photonic Crystal Filter Design using MMP and MBPE Methods. Cui Xudong, Ch. Hafner, K. Tavzarashvili, R. Vahldieck.  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: Journal of the Optical Society of America, 2007, 24(6):1761-1766;

2007 - Method of Auxiliary Sources and Model-Based Parameter Estimation for the Computation of Periodic Structures. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, Cui Xudong, R. Vahldieck, D. Kakulia, G. Ghvedashvili, D. Karkashadze.  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2007, 4(3):667-674;

2007 - Model-Based Parameter Estimation (MBPE) for metallic photonic crystal filters. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, Cui Xudong, R. Vahldieck, D. Karkashadze, G. Ghvedashvili  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: Journal of Applied Computational Electromagnetics Society, 2007, 22(2):228-235;

2007 - Personal Communication Systems (PCS) Antenna with Managed Radiation Characteristics and Study of its Interaction with the User. G.Ghvedashvili, K.Tavzarashvili, D.Kakulia, R.Zaridze  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: Journal of Telecommunications and Radio Engineering, 2007, Volume 66, Issue 14, pp.1265-1272;

2007 - Sharp Trench Waveguide Bend with Photonic Crystals: Simulation, Fabrication and Characterization. Xudong Cui, Ch.Hafner, F. Robin, D. Erni, K.Tavzarashvili, R.Vahldieck  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: The International Society for Optical Engineering. 2007, SPIE, Vol. 6617, pp.66170D1-11;

2007 - Study of Metallic Nanoshelled Structures with Rigorous Electromagnetic Analysis. Xudong Cui, Daniel Erni, Christian Hafner, K.Tavzarashvili, Ruediger Vahldieck.  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: The International Society for Optical Engineering, 2007, SPIE Vol. 6717;

2002 - Wave field singularity aspects in large-size scatterers and inverse problems. R.Zaridze, G.Bit-Babik, K.Tavzarashvili, D.Economou, N.Uzunoglu,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: IEEE Antennas and Propagation, 2002, 50(1):50-58;

2000 - The Method of Auxiliary Sources (MAS) - solution of propagation, diffraction and inverse problem using MAS. R. Zaridze, G. Bit-Babik, K. Tavzarashvili, N. Uzunoglu, D. Economou  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: Applied Computational Electromagnetics, State of the Art and Future Trends. NATO ASI Series. Series F: Computer and Systems Sciences, Vol. 171, pp. 33-45, 2000.;

კონფერენციები  
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, I სემინარი - 01-07-2005
ელექტრომაგნიტური თეორიის მათემატიკური მეთოდები MMET-06 - 01-06-2006
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, II სემინარი - 01-07-2006
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, III სემინარი - 01-07-2007
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, III სემინარი - 01-07-2007
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, III სემინარი - 01-07-2007
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, IV სემინარი - 01-07-2008
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, IV სემინარი - 01-07-2008
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, IV სემინარი - 01-07-2008
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, V სემინარი - 01-07-2009
ელექტროდინამიკისა და აკუსტიკური თეორიის პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები DIPED-2009 - 01-09-2009
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, VI სემინარი - 01-07-2010
ფოტონიკის საერთაშორისო კონფერენცია PGC-2010 - 01-12-2010
ელექტროდინამიკისა და აკუსტიკური თეორიის პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები DIPED-2011 - 01-09-2011
ნანოტექნოლოგიების სერთაშორისო კონფერენცია ICNOP 2011 - 01-11-2011
III International Conference Of The Georgian Mathematical Union - 01-01-2012
The XXth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2015) - 01-01-2015
VI Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union - 01-01-2015
Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET), 2016 IEEE - 01-01-2016
Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET), 2016 IEEE - 01-01-2016
2019 XXIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED) - 12-09-2019
სამეცნიერო პროექტები  
კიბოს მკურნალობა ნანო-ნაწილაკების გამოყენებით: ჰიპერთერმიის შესწავლა უჯრედების დონეზე - 2012-2015
სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით მათემატიკური საგნებში სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. - 2013-2017
ცხოვრების მანძილზე სწავლის ქსელის განვითარება სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში - 2014-2018
პლაზმონური ნანოანტენების კომპიუტერული მოდელირება და ანალიზი - 2015-2018
საქართველოსა და სომხეთში გარემოს უსაფრთხოების სასწავლო პროგრამების განვითარება - 2019-2021
Modernization of Environment Protection Studies Programmes for Armenia and Georgia - 2019-2021
კურსები  
ICT პროექტების მართვა-INFO5223 (  2017/2018;  )
ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება-MATH1414 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ანტენების თეორია-PHYS5120 (  2016/2017;  )
გამოთვლითი ელექტროდინამიკა 1-PHYS5121 (  2016/2017;  )
გამოთვლითი ტექნოლოგიები და პროგრამირება-INFO5113 (  2016/2017;  )
დაპროგრამების საფუძვლები (C++)-INFO1111 (  2016/2017;  )
დაპროგრამების საფუძვლები (C++)-INFO1111E (  2016/2017;  )
ელექტრონიკა 1-EENG5110 (  2016/2017;  )
თანამედროვე ოპერაციული სისტემები-EENG4134E (  2016/2017;  )
კალკულუსი I-MATH1115E (  2016/2017;  )
კვლევა-STEM0001 (  2016/2017;  2019/2020;  )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები-MATH 7010 (  2019/2020;  )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1214 (  2015/2016;  )
კომპიუტერული ინჟინერიის საფუძვლები-EENG2213 (  2016/2017;  )
კომპიუტერული ინჟინერიის საფუძვლები-EENG2213E (  2017/2018;  )
კომპიუტერული ქსელები II-INFO3210 (  2011/2012;  2013/2014;  )
კომპიუტერული ქსელები I-INFO3110 (  2011/2012;  2012/2013;  )
კომპიუტერული ქსელები I-INFO3110E (  2019/2020;  )
მათემატიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის I-MATH1217 (  2016/2017;  )
მათემატიკისა და სტატისტიკის საფუძვლები-MATH1119E (  2014/2015;  2015/2016;  )
მათემატიკური მეთოდები II-MATH1218 (  2016/2017;  )
მიკრო და ნანო ოპტიკის საფუძვლები-PHYS5210 (  2017/2018;  )
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++-INFO3131 (  2017/2018;  )
პრაქტიკა 1-EENG4236E (  2018/2019;  2019/2020;  )
პრაქტიკა 2-EENG4237 (  2017/2018;  )
პროგრამირება MatLab გარემოში-INFO4333 (  2014/2015;  2015/2016;  )
რაოდენობრივი კვლევის საფუძვლები-MATH1110 (  2013/2014;  )
რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1215 (  2014/2015;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ინფორმატიკაში-INFO4240 (  2013/2014;  )
საბაკალავრო ნაშრომი მათემატიკაში-MATH4240 (  2015/2016;  2017/2018;  2019/2020;  )
საბაკალავრო ნაშრომი-EENG4011 (  2019/2020;  )
საბაკალავრო პროექტი ინფორმატიკაში-INFO4170 (  2015/2016;  2017/2018;  )
საინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი-EENG3115 (  2017/2018;  2018/2019;  )
საინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი-EENG3115E (  2017/2018;  )
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ისტორიაში-INFO4228 (  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი-MATH5400 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი-PHYS5400 (  2017/2018;  )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110 (  2011/2012;  )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1113 (  2014/2015;  )
სატელეკომუნიკაციო სისტემები-EENG4128E (  2017/2018;  )
საწარმოო პრაქტიკა 3-EENG4238E (  2018/2019;  )
სტაჟირება მათემატიკის მიმართულებით-MATH4213 (  2015/2016;  )
სტაჟირება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში-INFO4231 (  2013/2014;  )
შესავალი მეცნიერებაში მედიცინისთვის-MD1020 (  2019/2020;  )
ცხრილი  
ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება-MATH1414
კვლევა-STEM0001
კომპიუტერული ქსელები I-INFO3110E
პრაქტიკა 1-EENG4236E
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ისტორიაში-INFO4228
სამაგისტრო ნაშრომი-MATH5400
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი, პროფესორი. ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი. აქვს პედაგოგიური (მათ შრის ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების წაყვანის) მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ფიზიკის, მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით. ჩატარებული აქვს სამეცნიერო კვლევები შვეიცარიის ფედერალური ტექნოლოგიური ინსტიტუტში ETH-Zurich, ციურიხი. გამოქვეყნებული აქვს ასამდე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 10 იმპაქფაქტორიან ჟურნალში, 2 მონოგრაფია. აქვს სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელობის და შესრულების მრავალწლიანი გამოცდილება. არის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი. მონაწილეობდა TEMPUS და ERASMUS საერთაშორისო პროექტებში. არის Cisco Network Academy-ის სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი. არის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი/ თანახელმძღვანელი. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მრავალი ტრენინგი როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი