ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

კახაბერ თავზარაშვილი
პროფესორი
კვანტური გამოთვლებისა და ხელოვნური ინტელექტის ცენტრის დირექტორი
დოქტორი

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ). - ფიზიკის ფაკულტეტი - მაგისტრი - 1991-01-09 - 1996-06-30
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკის ფაკულტეტი - დოქტორი - 1996-01-09 - 1999-01-10
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=yQL31iwAAAAJ
1 - 1998
The Method of Auxiliary Sources (MAS) - solution of propagation, diffraction and inverse problem using MAS. R. Zaridze, G. Bit-Babik, K. Tavzarashvili, N. Uzunoglu, D. Economou - 2000
Wave field singularity aspects in large-size scatterers and inverse problems. R.Zaridze, G.Bit-Babik, K.Tavzarashvili, D.Economou, N.Uzunoglu, - 2002
Study of Metallic Nanoshelled Structures with Rigorous Electromagnetic Analysis. Xudong Cui, Daniel Erni, Christian Hafner, K.Tavzarashvili, Ruediger Vahldieck. - 2007
Sharp Trench Waveguide Bend with Photonic Crystals: Simulation, Fabrication and Characterization. Xudong Cui, Ch.Hafner, F. Robin, D. Erni, K.Tavzarashvili, R.Vahldieck - 2007
Adaptive MBPE Algorithm for Speeding up the Computation. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, D.Karkashadze, Cui Xudong, R. Vahldieck - 2007
Personal Communication Systems (PCS) Antenna with Managed Radiation Characteristics and Study of its Interaction with the User. G.Ghvedashvili, K.Tavzarashvili, D.Kakulia, R.Zaridze - 2007
Model-Based Parameter Estimation (MBPE) for metallic photonic crystal filters. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, Cui Xudong, R. Vahldieck, D. Karkashadze, G. Ghvedashvili - 2007
Metallic and Dielectric Photonic Crystal Filter Design using MMP and MBPE Methods. Cui Xudong, Ch. Hafner, K. Tavzarashvili, R. Vahldieck. - 2007
Method of Auxiliary Sources and Model-Based Parameter Estimation for the Computation of Periodic Structures. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, Cui Xudong, R. Vahldieck, D. Kakulia, G. Ghvedashvili, D. Karkashadze. - 2007
Numerical analysis of channel plasmon polaritons enhanced optical antennas. J. Smajic, Ch. Hafner, K. Tavzarashvili, R. Vahldieck. - 2008
Comparison of numerical methods for the analysis of plasmonic structures, . J. Smajic, Ch. Hafner, L. Raguin, K. Tavzarashvili, M. Mishrikey - 2009
The Method of Auxiliary Sources Approach to Modeling of Electromagnetic Field Scattering on Two-Dimensional Periodic Structures, D. Kakulia, K. Tavzarashvili, G. Ghvedashvili, D. Karkashadze, and Ch. Hafner - 2011
კონფერენციები  
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, I სემინარი - 01-07-2005
ელექტრომაგნიტური თეორიის მათემატიკური მეთოდები MMET-06 - 01-06-2006
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, II სემინარი - 01-07-2006
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, III სემინარი - 01-07-2007
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, III სემინარი - 01-07-2007
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, III სემინარი - 01-07-2007
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, IV სემინარი - 01-07-2008
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, IV სემინარი - 01-07-2008
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, IV სემინარი - 01-07-2008
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, V სემინარი - 01-07-2009
ელექტროდინამიკისა და აკუსტიკური თეორიის პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები DIPED-2009 - 01-09-2009
რიცხვით მეთოდები ოპტიკური ნანოსტრუქტურებისათვის, VI სემინარი - 01-07-2010
ფოტონიკის საერთაშორისო კონფერენცია PGC-2010 - 01-12-2010
ელექტროდინამიკისა და აკუსტიკური თეორიის პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები DIPED-2011 - 01-09-2011
ნანოტექნოლოგიების სერთაშორისო კონფერენცია ICNOP 2011 - 01-11-2011
III International Conference Of The Georgian Mathematical Union - 01-01-2012
The XXth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2015) - 01-01-2015
VI Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union - 01-01-2015
Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET), 2016 IEEE - 01-01-2016
Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET), 2016 IEEE - 01-01-2016
2019 XXIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED) - 12-09-2019
სამეცნიერო პროექტები  
-
კიბოს მკურნალობა ნანო-ნაწილაკების გამოყენებით: ჰიპერთერმიის შესწავლა უჯრედების დონეზე - 2012-2015
სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით მათემატიკური საგნებში სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. - 2013-2017
ცხოვრების მანძილზე სწავლის ქსელის განვითარება სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში - 2014-2018
პლაზმონური ნანოანტენების კომპიუტერული მოდელირება და ანალიზი - 2015-2018
საქართველოსა და სომხეთში გარემოს უსაფრთხოების სასწავლო პროგრამების განვითარება - 2019-2021
Modernization of Environment Protection Studies Programmes for Armenia and Georgia - 2019-2021
Interdisciplinary study of electromagnetic wave propagation in plasma and metamaterial composite - 2023-2025
Interdisciplinary study of fluid flow in porous material through multiphase numerical simulation and experiment. - 2023-2026
Micro-credentials for Higher Education systems of Georgia and Armenia: South Caucasus lighthouse project. - 2024-2027
კურსები  
ICT პროექტების მართვა-INFO5223 (  2017/2018; )
ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება-MATH1414 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ანტენების თეორია-PHYS5120 (  2016/2017; 2023/2024; )
გამოთვლითი ელექტროდინამიკა 1-PHYS5121 (  2016/2017; 2022/2023; 2023/2024; )
გამოთვლითი ტექნოლოგიები და პროგრამირება-INFO5113 (  2016/2017; 2022/2023; 2023/2024; )
დაპროგრამება ინჟინრებისთვის - Python-EENG1111 (  2023/2024; )
დაპროგრამება ინჟინრებისთვის - Python-EENG1111E (  2023/2024; )
დაპროგრამების საფუძვლები (C++)-INFO1111 (  2016/2017; )
დაპროგრამების საფუძვლები (C++)-INFO1111E (  2016/2017; )
ელექტრონიკა 1-EENG5110 (  2016/2017; )
ელექტრონიკის საფუძვლები-EENG1120E (  2021/2022; )
ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემები-INFO7110 (  2022/2023; )
თანამედროვე ოპერაციული სისტემები-EENG4134E (  2016/2017; )
თანამედროვე ტექნოლოგიები-STEM0005 (  2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
კალკულუსი I-MATH1115E (  2016/2017; )
კვლევა-STEM0001 (  2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები-MATH 7010 (  2019/2020; )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1214 (  2015/2016; )
კომპიუტერული აზროვნება-STEM0011 (  2023/2024; 2024/2025; 2022/2023; )
კომპიუტერული ინჟინერიის საფუძვლები-EENG2213 (  2016/2017; )
კომპიუტერული ინჟინერიის საფუძვლები-EENG2213E (  2017/2018; )
კომპიუტერული ქსელები II-INFO3210 (  2011/2012; 2013/2014; )
კომპიუტერული ქსელები I-INFO3110 (  2011/2012; 2012/2013; )
კომპიუტერული ქსელები I-INFO3110E (  2019/2020; )
ლაშქრობა - საველე პრაქტიკა-STEM0014 (  2023/2024; 2024/2025; )
მათემატიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის I-MATH1217 (  2016/2017; )
მათემატიკისა და სტატისტიკის საფუძვლები-MATH1119E (  2014/2015; 2015/2016; )
მათემატიკური მეთოდები II-MATH1218 (  2016/2017; )
მათემატიკური მოდელირება-MATH7020 (  2020/2021; )
მიკრო და ნანო ოპტიკის საფუძვლები-PHYS5210 (  2017/2018; )
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++-INFO3131 (  2017/2018; )
პრაქტიკა 1-EENG4236E (  2018/2019; 2019/2020; )
პრაქტიკა 2-EENG4237 (  2017/2018; )
პროგრამირება MatLab გარემოში-INFO4333 (  2014/2015; 2015/2016; )
რაოდენობრივი კვლევის საფუძვლები-MATH1110 (  2013/2014; )
რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1215 (  2014/2015; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინფორმატიკაში-INFO4240 (  2013/2014; )
საბაკალავრო ნაშრომი მათემატიკაში-MATH4240 (  2015/2016; 2017/2018; 2019/2020; )
საბაკალავრო ნაშრომი-EENG4011 (  2019/2020; )
საბაკალავრო პროექტი ინფორმატიკაში-INFO4170 (  2015/2016; 2017/2018; )
საბაკალავრო პროექტი-EENG4010 (  2024/2025; )
საინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი-EENG3115 (  2017/2018; 2018/2019; )
საინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი-EENG3115E (  2017/2018; 2022/2023; )
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ისტორიაში-INFO4228 (  2019/2020; 2022/2023; )
სამაგისტრო ნაშრომი-MATH5400 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
სამაგისტრო ნაშრომი-PHYS5400 (  2017/2018; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110 (  2011/2012; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1113 (  2014/2015; )
სატელეკომუნიკაციო სისტემები-EENG4128E (  2017/2018; )
საწარმოო პრაქტიკა 3-EENG4238E (  2018/2019; )
სტაჟირება მათემატიკის მიმართულებით-MATH4213 (  2015/2016; )
სტაჟირება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში-INFO4231 (  2013/2014; )
შესავალი მეცნიერებაში მედიცინისთვის-MD1020 (  2019/2020; )
ცხრილი  
ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება-MATH1414
ანტენების თეორია-PHYS5120
გამოთვლითი ელექტროდინამიკა 1-PHYS5121
თანამედროვე ტექნოლოგიები-STEM0005
კომპიუტერული აზროვნება-STEM0011
ლაშქრობა - საველე პრაქტიკა-STEM0014
საბაკალავრო პროექტი-EENG4010
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი, პროფესორი. ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი. აქვს პედაგოგიური (მათ შრის ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების წაყვანის) მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ფიზიკის, მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით. ჩატარებული აქვს სამეცნიერო კვლევები შვეიცარიის ფედერალური ტექნოლოგიური ინსტიტუტში ETH-Zurich, ციურიხი. გამოქვეყნებული აქვს ასამდე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 10 იმპაქფაქტორიან ჟურნალში, 2 მონოგრაფია. აქვს სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელობის და შესრულების მრავალწლიანი გამოცდილება. არის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი. მონაწილეობდა TEMPUS და ERASMUS საერთაშორისო პროექტებში. 2000 წლიდან არის IEEE ორგანიზაციის წევრი და 2016 წლიდან საქართველოს სექციის თავჯდომარიე. არის Cisco Network Academy-ის სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი. არის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი/ თანახელმძღვანელი. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მრავალი ტრენინგი როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი