ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

ტაბატაძე რევაზ
მასწავლებელი
მოწვეული ლექტორი

ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

revaz.tabatadze@ug.edu.ge
განათლება  
საქართველოს უნივერსიტეტი - ინგლისური ფილოლოგია - სამაგისტრო - 09/01/2016 - 06/15/2018
საქართველოს უნივერსიტეტი - ინგლისური ფილოლოგია - საბაკალავრო - 09/03/2012 - 06/03/2016
საქართველოს უნივერსიტეტი - მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამა (დამოუკიდებელი) - საბაკალავრო - 09/10/2017 - 06/15/2018
საქართველოს უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - სადოქტორო - 09/17/2018 -
პუბლიკაციები  
თანამედროვე პოლიტიკის ენობრივი მანიფესტაცია - 2014
ნეოლოგიზმთა ტიპები პოლიტიკურ დისკურსში - 2015
ფერთა მეტაფორიზაცია ინგლისურ და ქართულ იდიომებში - 2016
კრიტიკული დისკურსის ანალიზი, როგორც თეორიული პერსპექტივა - 2016
დარწმუნება, როგორც ლინგვისტური მექანიზმი პოლიტიკურ დისკურსში - 2017
თავისუფლების კონცეპტი თანამედროვე ინგლისურ ენაში. - 2018
კონცეპტი „თავისუფლება“ ბრიტანულ და ამერიკულ ასოციაციურ-ვერბალურ ქსელში. - 2019
Light UP - 2019
Culture, Knowledge and Experience-based Interpretation of Political Metaphors - 2019
Linguo-Cultural Analysis of the Concept of “Freedom” - 2019
Georgian Computer Terminology - 2019
The Concept of “Business” in modern English and Georgian Languages - 2019
კონფერენციები  
სტუდენტთა XXIII სამეცნიერო კონფერენცია - 22-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 30-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 29-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-06-2018
International conference on Trends and Innovations in Management, Engineering, Sciences and Humanities, 2018 (ICTIMESH-18) - 20-12-2018
საერთაშორისო კონფერენცია ფილოლოგიაში - 21-12-2018
საქართველოს უნივერსიტეტის XI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2019
ICRESH 2020 International Conference on Recent Social Studies and Humanities - 05-06-2020
The 17th International Pragmatics Conference - 27-06-2020
The 7th International Conference on Research in Behavioral and Social Sciences - 22-10-2020
კურსები  
აკადემიური წერა და კვლევა-KART5110 (  2020/2021;  )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის I-ACWR1210E (  2019/2020;  2020/2021;  )
აკადემიური წერა-KART1220E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ენა და კომუნიკაცია (ინგ.)-LANC2219 (  2020/2021;  )
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1112E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ზეპირმეტყველება II-OCOM1217E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ზეპირმეტყველება I-OCOM1117E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ზოგადი ინგლისური II-ENGL1120E (  2020/2021;  )
ზოგადი ინგლისური I-ENGL1110E (  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა B2+-ENGL5140 (  2019/2020;  )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1147 (  2016/2017;  )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2016/2017;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149 (  2017/2018;  2018/2019;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (ბიზნესი)-ENGL2243 (  2019/2020;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112 (  2019/2020;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის III (B2/1)-ENGL1113 (  2020/2021;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (B2+)-ENGL2214 (  2019/2020;  )
მოსამზადებელი კურსი ინგლისურ ენაში-ENGL2121 (  2019/2020;  )
შესავალი ფილოლოგიაში-PHIL1210 (  2020/2021;  )
წერითი ბიზნესკომუნიკაცია-ENGL4249E (  2020/2021;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220E
აკადემიური წერა და კვლევა-KART5110
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის I-ACWR1210E
ენა და კომუნიკაცია (ინგ.)-LANC2219
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1112E
ზეპირმეტყველება I-OCOM1117E
ზეპირმეტყველება II-OCOM1217E
ზოგადი ინგლისური II-ENGL1120E
ზოგადი ინგლისური I-ENGL1110E
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის III (B2/1)-ENGL1113
შესავალი ფილოლოგიაში-PHIL1210
წერითი ბიზნესკომუნიკაცია-ENGL4249E

რევაზ ტაბატაძე - მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში.  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ბაკალავრი და მაგისტრი.

მრავალი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კონფერენციის (“Language, Culture and World View”, „VII, VIII, IX ყოველწლიური კონფერენციები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში“ და სხვა.) და ტრენინგის (“Teaching English to Speakers of Other Languages”, “La Psychologie de la Gestion”, “Strategies for Effective Presentation”, “Strategies for Teaching English”, “Technique de la Representation des Connaissances” და სხვა.) მონაწილე.

რევაზ ტაბატაძე გახლავთ საერთაშორისო დონის ტრენერი არაფორმალურ განათლებაში (NFE). დაგეგმილი და განხორცილებული აქვს სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დონის ინგლისურ-ფრანგულ-ქართულენოვანი ტრენინგები (“Deep Understanding of EU”, “La Future Profession”, „მოხალისეობა“ და სხვა).

2013-2015 წლებში რევაზ ტაბატაძე მუშაობდა საქართველოს უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელ ლაბორატორიაში.

იგი არის კარლ-პოპერისა და ლინკოლნ–დუგლასის ფორმატის დებატების მსაჯი და მოდებატე.

რევაზ ტაბატაძე გახლავთ მოწვეული ლექტორი საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნერებათა სკოლაში. იგი არის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი და ამავდროულად, ასისტენტი ადმინისტრაციულ საკითხებში/პიარისა და მარკეტინგის დარგში.

მას აქვს რამდნიმე სამეცნიერო ნაშრომი, კერძოდ: „თანამედროვეპოლიტიკისენობრივიმანიფესტაცია’’, „ნეოლოგიზმთატიპებიპოლიტიკურ დისკურსში“, „ფერთამეტაფორიზაციაინგლისურდაქართულიდიომებში“, Persuasion as a Linguistic Mechanism in Political Discourse“ და სხვა.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი