ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

კახაბერ დემეტრაშვილი
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
1. თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი - აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1991-10-09 - 1996-10-09
2. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ისნსტიტუტის ასპირანტურა - წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია - დოქტორი - 1997-01-12 - 2000-01-12
პუბლიკაციები  
1) ირან-საქართველოს ურთიერთობა პაპუნა ორბელიანის ცნობათა მიხედვით - 2001
4) 1752 წლის განჯის ბრძოლა - 2003
3) ირანი და ქართლ-კახეთის სამეფოები XVIII საუკუნის 40-იანი წლების მიწურულში - 2003
2) პაპუნა ორბელიანის "ამბავნი ქართლისანი" ირან-ოსმალეთის პოლიტიკური ურთიერთობის შესახებ - 2003
5) ინგლისელთა პირველი სავაჭრო ექსპედიცია აღმოსავლეთ ამიერკავკასიასა და ირანში (1561-1564) - 2006
6) ინგლისელთა მეორე სავაჭრო ექსპედიცია აღმოსავლეთ კავკასიასა და ირანში (1563-1565) - 2008
საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო (XVI საუკუნე) - 2008
7) პაპუნა ორბელიანი ფანახ ხან ყარაბაღელთან ქართლ-კახეთის მეფეების პოლიტიკური ურთიერთობის შესახებ - 2010
8) ინგლისელთა მეხუთე სავაჭრო ექსპედიცია სამხრეთ-აღმოსავლეთ კავკასიასა და ირანში (1569-1574) - 2011
9) ინგლისელთა მეექვსე სავაჭრო ექსპედიცია აღმოსავლეთ კავკასიასა და ირანში (1579-1581) - 2014
10) ირანელ ცრუ უფლისწულთა ურთიერთობა საქართველოსთან პაპუნა ორბელიანის ცნობათა მიხედვით - 2017
11) ბაქოსა და დარუბანდის საკითხი ირან-რუსეთის ურთიერთობაში - 2018
12) ქართველი მეფეების ურთიერთობა ირანის უმაღლესი ხელისუფლების მაძიებლებთან პაპუნა ორბელიანის ცნობათა მიხედვით - 2020
13) ინგლისელთა სავაჭრო კომპანიის ურთიერთობა საქართველოსთან XVI საუკუნეში - 2021
14) ქართველ მეფეთა პოლიტიკური ურთიერთობა შაქის სახანოს მმართველებთან XVIII საუკუნის შუა წლებში - 2022
კონფერენციები  
1) ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო კონფერენცია - 05-11-1998
2) ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - 21-12-2004
3) პროფ. ალ. გვახარიას დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა ირანისტთა სამეცნიერო კონფერენცია - 31-03-2005
4) საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო (XVI საუკუნე) - 12-06-2008
5) პროფ. ჯ. გიუნაშვილის დაბადებიდან 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 02-06-2011
6) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - 21-12-2012
7) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - 24-12-2015
8) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და საქართვეელო“ - 16-12-2016
9) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე აღმოსავლეთმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები“ - 21-12-2017
X) 10) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო" - 20-12-2018
XI 11) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია. კულტურა. ისტორია. პოლიტიკა“ - 21-12-2022
სამეცნიერო პროექტები  
საერთაშორისო ურთიერთობანი ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო (XVI საუკუნე) - 2006-2008
„განათლება და კულტურა მშვიდობისათვის“ - 2021
კურსები  
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია I (ძველი და შუა საუკუნეები)-ORST1210 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია II (ახალი და უახლესი პერიოდი)-ORST2110 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიულ–კულტურული ურთიერთობები-ORST2140 (  2015/2016; 2016/2017; )
ცხრილი  
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია I (ძველი და შუა საუკუნეები)-ORST1210
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია II (ახალი და უახლესი პერიოდი)-ORST2110
მე, კახაბერ ვლადიმერის ძე დემეტრაშვილი დავიბადე 1970 წლის 10 იანვარს ქ. თბილისში. ჩემი საცხოვრებელი ადგილია ქ. თბილისი, ვაშლიჯვრის დასახლება, მუხრან მაჭავარიანის ქუჩა №28, ბინა №10. ვარ დაოჯახებული. მყავს მეუღლე - ნინო ვაჟას ასული ცოტაძე - №158-ე საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე (დაბადებული 1975 წლის 10 იანვარს); შვილი - დაჩი კახაბერის ძე დემეტრაშვილი -№158-ე  საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე (დაბადებული 2011 წლის 18 იანვარს). 1976-1986 წლებში ვსწავლობდი ქ. რუსთავის № მე-17 საშუალო სკოლაში. 1986-1989 წლებში ვმუშაობდი სსგ ,,ავტომატმრეწვში” (ზეინკალად).1989-1991 წლებში გავიარე სამხედრო სავალდებულო სამსახური. 1991 წელს ვმუშაობდი ქ. რუსთავის ტურისტულ ფირმა "იურმალაში" ორგანიზატორად. 1991 წელს ჩავირიცხე ქ. თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, რომლის სრული კურსი დავასრულე წარჩინებით 1996 წელს და მომენიჭა სპეციალობა - აღმოსავლეთმცოდნე-ისტორიკოსის, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტისა და პოლიტოლოგის (დიპლომი - დუ 004854). 1997-2000 წლებში ვსწავლობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ასპირანტურაში (წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია - 07. 00. 11). 2005 წელს იმავე ინსტიტუტში დავიცავი დისერტაცია თემაზე - ,,პაპუნა ორბელიანის ,,ამბავნი ქართლისანი”, როგორც წყარო ირანის ისტორიისათვის”, რის შემდეგაც მომენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის (ისტორიის დოქტორის) სამეცნიერო ხარისხი (დიპლომი - №004738). ორჯერ, 1996 და 2000 წლებში, გავიარე სტაჟირება ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში (ორი თვით). 2006 წლის 1 თებერვლიდან დღემდე ვარ აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის თანამშრომელი (ინსტიტუტი ჯერ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დაქვემდებარებაში იყო, ხოლო 2010 წლის 2 აგვისტოდან შეუერთდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს), სადაც სხვადასხვა დროს ვმუშაობდი მეცნიერ-თანამშრომლის, ასისტენტ-მკვლევარისა და ასოცირებული მკვლევარის პოზიციებზე. 2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე ვმუშაობ ქ. თბილისის № 123 საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგად. 2015 წლიდან დღემდე ვმუშაობ საქართველოს უნივერსიტეტში (UG) ისტორიის მოწვეული ლექტორის პოზიციაზე. გარდა ამისა, 2010-2014 წლებში ვმუშაობდი შპს ,,თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის” ისტორიის მოწვეულ ლექტორად და 2011-2013 წლებში - შპს სასწავლო უნივერსიტეტ ,,რვალის“ ასოცირებულ პროფესორად. ვფლოდ: მშობლიური ქართულის გარდა, რუსულ (თავისუფლად), სპარსულ (კარგად) და გერმანულ (ლექსიკონით) ენებს.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი