ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ანა ჩხეიძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - მთარგმნელი რეფერენტი - ბაკალავრი - 1999-01-09 - 2003-11-12
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ-ტექნიკური - მაგისტრი - 2004-01-03 - 2006-09-03
საქართველოს უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - დოქტორი - 2015-09-15 - 2018-02-15
პუბლიკაციები  
კომუნიკაციის ტიპები - 2014
სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტუქტურა - 2016
ცნებების ენობრივ ობიექტივატორთა განსაზღვრა - 2017
Expectancy Violation in English Business Idioms - 2020
კონფერენციები  
სემანტიკური ფრეიმის სტრუქტურული თავისებურება - 15-05-2015
სემანტიკური ფრეიმის კონსტრუირება - 25-06-2016
მენტალური მოდელირების დრამატურგია - 05-06-2017
შინაარსობრივი განსაზღვრულობის მქონე ერთეულის სეგმენტაციის პრობლემა - 07-06-2018
ფრეიმთა სისტემა, როგორც ინტერპრეტაციათა ველი - 01-01-2019
Expectancy Violation in English Business Idioms - 29-04-2020
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური)-ENGL5260 (  2016/2017; 2017/2018; )
ზეპირმეტყველება II-OCOM1217E (  2017/2018; )
ზეპირმეტყველება I-OCOM1117E (  2017/2018; )
ზოგადი ინგლისური II-ENGL1120E (  2017/2018; )
ზოგადი ინგლისური I-ENGL1110E (  2017/2018; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2017/2018; )
ინგლისური ენა B2+-ENGL5140 (  2017/2018; )
ინგლისური ენა I-ENGL5134 (  2019/2020; 2020/2021; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2015/2016; )
ინგლისური ენა II-ENGL5335 (  2019/2020; 2020/2021; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2015/2016; 2016/2017; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2016/2017; 2017/2018; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2016/2017; 2017/2018; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2016/2017; 2017/2018; )
ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)-ENGL1718 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)-ENGL1717 (  2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111 (  2019/2020; )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (პოლიტიკა) C I-ENGL5112 (  2016/2017; )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (პრესის ენა) C I-ENGL5212 (  2015/2016; 2017/2018; )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (სამართალი) C I-ENGL6112 (  2016/2017; 2017/2018; )
მოლაპარაკების ხელოვნება-LING5210 (  2016/2017; )
მოსამზადებელი კურსი ინგლისურ ენაში-ENGL2121 (  2019/2020; )
საქმიანი ინგლისური C2-ENGL5250 (  2015/2016; )
სოციოლინგვისტიკა-SOLG5122 (  2020/2021; )
ანა ჩხეიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, აფილირებული. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები და მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის) და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი. საქართველოს უნივერსიტეტში იგი უძღვება პრაქტიკულ და თეორიულ კურსებს როგორც ქართულენოვან ისე ინგლისურენოვან პროგრამებზე. აგრეთვე მას მიჰყავს ისეთი აკადემიური გამოცდის კურსები, როგორიცაა IELTS და TOEFL. მას აქვს თექვსმეტ წლიანი ლექტორად მუშაობის გამოცდილება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ასევე თარჯიმნად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. იგი ფლობს ამავე დროს ინგლისური ენის სწავლების მრავალფეროვან მეთოდებსა და სხვადასხვა სერთიფიკატებს, გამოირჩევა აქტიური და ენერგიული მუშაობით და ინოვაციების დანერგვით.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი