ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ანა ჩხეიძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ-ტექნიკური - სამაგისტრო - 03/01/2004 - 03/09/2006
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - მთარგმნელი რეფერენტი - საბაკალავრო - 09/01/1999 - 12/11/2003
საქართველოს უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - სადოქტორო - 09/15/2015 - 02/15/2018
პუბლიკაციები  
კომუნიკაციის ტიპები - 2014
სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტუქტურა - 2016
ცნებების ენობრივ ობიექტივატორთა განსაზღვრა - 2017
კონფერენციები  
სემანტიკური ფრეიმის სისტემის კონსტრუირება - 25-06-2015
კურსები  
General English I-ENGL1110E (  2017/2018;  )
აკადემიური წერა-KART1220E (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური)-ENGL5260 (  2016/2017;  2017/2018;  )
ზეპირმეტყველება II-OCOM1217E (  2017/2018;  )
ზეპირმეტყველება I-OCOM1117E (  2017/2018;  )
ზოგადი ინგლისური II-ENGL1120E (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა B2+-ENGL5140 (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა I-ENGL2134 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2015/2016;  )
ინგლისური ენა II-ENGL2135 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2015/2016;  2016/2017;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017;  2017/2018;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)-ENGL1718 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)-ENGL1717 (  2017/2018;  2018/2019;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111 (  2019/2020;  )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (პოლიტიკა) C I-ENGL5112 (  2016/2017;  )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (პრესის ენა) C I-ENGL5212 (  2015/2016;  2017/2018;  )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (სამართალი) C I-ENGL6112 (  2016/2017;  2017/2018;  )
მოლაპარაკების ხელოვნება-LING5210 (  2016/2017;  )
მოსამზადებელი კურსი ინგლისურ ენაში-ENGL2121 (  2019/2020;  )
საქმიანი ინგლისური C2-ENGL5250 (  2015/2016;  )
სოციოლინგვისტიკა-SOLG2122 (  2020/2021;  )
ცხრილი  
ინგლისური ენა II-ENGL2135
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213
ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)-ENGL1718
ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)-ENGL1717

ბიო

ანა ჩხეიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, აფილირებული. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები და მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის) და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი. მას აქვს ცამეტ წლიანი ლექტორად მუშაობის გამოცდილება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ასევე თარჯიმნად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. იგი ფლობს ამავე დროს ინგლისური ენის სწავლების მრავალფეროვან მეთოდებსა და სხვადასხვა სერთიფიკატებს, გამოირჩევა აქტიური და ენერგიული მუშაობით და ინოვაციების დანერგვით.

 

Ana Chkheidze – Doctor of Philology, Associate Professor, affiliated at the UG School of Art and Humanities. She is the author of scientific articles. She has participated in international, republic and local conferences. She has completed international training courses: Communication Didactics and Intercultural Communications, Research Methods, Modern Technologies in Education, Teaching strategies, English in Politics, Diplomacy and International Relations. The member of UNESCO partner organization - International Federation of Language Teacher Associations (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG). She has thirteen years’ experience of working as a lecturer in different universities and has many years of experience working as an interpreter as well. She also owns a variety of methods for teaching English language and different certifications. She is distinguished with active and energetic work and innovations.

 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი