ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თამთა ჩიტალაძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - სტომატოლოგია - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1990 - 1995
თბილისის სამედიცინო აკადემია - სტომატოლოგიური ქირურგია და ორთოპედია - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1995 - 2000
UG - ჯანდაცვის მენეჯმენტი - მაგისტრი - 2010 - 2013
UG - საზოგადოებრივი ჯანდაცა - დოქტორი - 2015 - 2021
პუბლიკაციები  
სამედიცინო სერვისების ხარისხის შეფასება თბილისის სტომატოლოგიური კლინიკების მაგალითზე - 2016
ინფექციის კონტროლის ცოდნა-დამოკიდებულების და პრაქტიკაში გამოყენების შეფასება საქართველოს უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის სტუდენტებს შორის - 2019
ინფექციის კონტროლის ცოდნადამოკიდებულებისა და პრაქტიკაში გამოყენების შედარებითი შეფასება Covid-19-ის პანდემიამდე და პანდემიის განმავლობაში საქართველოს უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის სტუდენტებს შორის - 2020
პაციენტების ცოდნა, დამოკიდებულება და აღქმა სტომატოლოგიური კლინიკების ჯვარედინი ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების მიმართ Covid-19 პანდემიამდე საქართველოში - 2020
კონფერენციები  
ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა - 04-03-2016
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკები და მათი მართვა - 16-06-2016
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში - 28-12-2017
გლობალური ჯანმრთელობის სალექციო კურსი - 15-03-2018
საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონფერენცია „თანამედროვე მიდგომები სტომატოლოგიაში“ - 24-11-2018
კონფერენცია-მედეა, კოლხურ-იბერიული სამედიცინო კულტურა - 04-06-2019
„სტომატოლოგიისა და ინტეგრირებული მედიცინის გლობალური სამიტი“- - 16-10-2019
„სტომატოლოგიური კლინიკების სახელმძღვანელო პრინციპები“ - 09-11-2019
სტომატოლოგიური კლინიკების სახელმწიფო ვალდებულებები და ადმინისტრაციული წარმოების საკითხები - 09-11-2019
„პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსი - 11-02-2020
საზოგადოების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა დღევანდელი გამოწვევები და მომავლის ხედვა - 26-04-2021
კურსები  
თერაპიული სტომატოლოგია I (პროპედევტიკა)-DENT2140 (  2021/2022; 2022/2023; )
თერაპიული სტომატოლოგია II (კარიესოლოგია)-DENT2240 (  2022/2023; )
ცხრილი  
თერაპიული სტომატოლოგია I (პროპედევტიკა)-DENT2140
თერაპიული სტომატოლოგია II (კარიესოლოგია)-DENT2240
თამთა ჩიტალაძე - მიღებული აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხი და ჯანდაცვის მენეჯმენტის მაგისტრის ხარისხი (წარჩინებით) საქართველოს უნივერსიტეტში. გავლილი აქვს ჰოსპიტლის ადმინისტრირებისა და სტრატეგიული მენეჯმენტის 1 წლიანი დისტანციური სამაგისტრო კურსი (გრენობლი, უნიმანი). გავლილი აქვს სტომატოლოგიური ქირურგიისა და ორთოპედიის ასპირანტურა თბილისის სამედიცინო აკადემიაში. არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, დიპლომირებული ექიმი სტომატოლოგის სპეციალობით (წარჩინებით). მიღებული აქვს სახელმწიფო სერტიფიკატები ქირურგიულ და თერაპიულ სტომატოლოგიაში. აქვს პედაგოგიური საქმიანობის გამოცდილება სტომატოლოგიის მიმართულებით (თსუ; სუ). გავლილი აქვს დამატებითი სასწავლო უსგ კურსები: „ზრდასრულთა ეფექტური სწავლება“, „სტომატოლოგიურ მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების კონტროლი“; საერთაშორისო სტანდარტით სამედიცინო მენეჯმენტის სერტიფიცირებული სწავლება; კლნიკური ეპიდემიოლოგიის სადოქტორო კურსი; „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“; „სტომატოლოგიური კლინიკების სახელმწიფო ვალდებულებები და ადმინისტრაციული წარმოების საკითხები“; არის სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე მომხსენებელი და გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები; აქვს სტომატოლოგიური კლინიკური საქმიანობის, საუნივერსიტეტო სიმულაციური-პრაქტიკული ლაბორატორიებისა და საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკის ხელმძღვანელობის, ადამიანური რესურსების მართვის, ორგანიზაციული განვითარების, ლიდერობისა და ზოგადი მართვის საკითხებში პრაქტიკული, სამეცნიერო მუშაობის, კონსულტირების, ტრენინგებისა და ვორქშოფების შექმნისა და ჩატარების გამოცდილება. ყოველივე ზემოაღნიშნული აძლევს კომპეტენციას თამთა ჩიტალაძეს, გაუძღვეს თერაპიული სტომატოლოგიის პროგრამით გათვალისწინებულ სალექციო კურსებს.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი