ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარინა თედიაშვილი
პროფესორი
ბიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი
დოქტორი
საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი - ბიოლოგიის - მაგისტრი - 01/09/1969 - 01/07/1974
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიოლოგიის - დოქტორი - 1975 - 1979
პუბლიკაციები  
Study of methylation patterns of DNA and specificity of DNA - 1978
Study of host-specificity systems and DNA -Methylases of Shigella and their phages - 1978
Search for host specificity systems among Shigella by means of DD- phages. - 1978
Specificity and functions of Guanine methylase of Shigella sonnei DDVI phage-Biochim.Biophys.Acta, v. 561, p.232. - 1979
Detection of a new host-specifisity system among Shigella - 1980
New host DNA specificity systems Pae 610 and Pae 603. - 1991
Biological properties of bacteriophages revealed throughout the manufacturing process of an industrial strain E.coli M 17 - 1995
Phages and their application against drug-resistant bacteria . Review. - 2001
Diversity of Bacillus anthracis Strains in Georgia and of Vaccine Strains from the Former Soviet Union. - 2006
Pycnometric, viscometric and calorimetric studies of the process to release the double-stranded DNA from the Un bacteriophage . - 2006
Isolation and study of main biological features of bacteriophages specific to phytopathogenic Pseudomonas sp. bacteria. - 2006
Comparative in vitro susceptibility of bacterial isolates from Tbilisi maternity hospitals to antibiotics, specific bacteriophages and plant antibacterials - 2007
Digitized fluorescent RFLP analysis (fRFLP) as a universal method for comparing genomes of culturable dsDNA viruses: application to bacteriophages. - 2007
Evaluating ecological quality in the north- eastern Black Sea coastal Zone - 2008
Quality-controlled small-scale production of a well-defined bacteriophage cocktail for use in human clinical trials. - 2009
Dynamics and Speciation of Phyto- and Zooplankton the Tbilisi Sea, Kumisi and Lisi Lakes in vicinity of Tbilisi, Georgia - 2009
Seasonal dynamics of the phyto- and Zooplankton in the Georgian Coastal Zone of the Black Sea - 2009
Detection of toxigenic Vibrio cholerae O1 from freshwater environments in the former Soviet Republic of Georgia: a potential source of disease. - 2010
Rapid identification of pathogenic Vibrio species by multilocus PCR-electrospray ionization mass spectrometry and its application to aquatic environments of the former Soviet Republic of Georgia. - 2010
Broad-range antagonistic rhizobacteria Pseudomonas fluorescens and Serratia plymuthica suppress Agrobacterium crown-gall tumors on tomato plants. - 2010
Water microbial quality of the Georgian coastal zone of the Black Sea. - 2011
Phenotypic and genotypic variations within a single bacteriophage species - 2011
Evaluation of microbial pollution in recreational water reservoirs near Tbilisi, Georgia. - 2013
Comparative phenotypic characterization of Vibrio cholerae isolates collected in from the aquatic environments of Georgia. - 2013
Molecular diversity and predictability of Vibrio parahaemolyticus along the Georgian coastal zone of the Black Sea. - 2014
THE POSSIBLE USE OF V. PARAHAEMOLYTICUS - SPECIFIC BACTERIOPHAGES FOR PREVENTION AND THERAPY OF INFECTIONS CAUSED BY V. PARAHAEMOLYTICUS. - 2014
Biological characterization of V.cholerae -specific bacteriophages isolated from water sources in Georgia. - 2015
Occurrence and diversity of clinically important Vibrio species in the aquatic environments of Georgia .2015. - 2015
Phenotypic peculiarities of Georgian isolates of Ralstonia solanacearum - 2015
Silk route to the acceptance and re-implementation of Bacteriophage therapy - 2016
PHENOTYPIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF SHV, TEM, OXA AND EXTENDED- SPECTRUM β-LACTAMASE PRODUCED BY KLEBSIELLA PNEUMONIA ISOLATES IN A ADJARA HOSPITAL. - 2016
Study of water hydrochemical and microbiological quality in the noogenic habitat of the Black Seas bottlenose dolphins . - 2016
PCR detection of CTX-m genes antibiotics resistance in Klebsiella pneumoniae isolates from hospital in Adjara, Georgia - 2016
NDM arrived to Republic of Georgia - 2017
FATAL BACTERIAL INFECTION OF THE HEART INCAPTIVE BOTTLENOSE DOLPHIN (TURSIOPS TRUNCATUS GILLI).A CASE STUDY. - 2018
DYNAMIC CHANGES IN RESPIRATORY TRACT MICROFLORA OF THE BLACK SEA AND PACIFIC BOTTLENOSE DOLPHINS IN NOOGENIC HABITAT: POSSIBLE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS. - 2018
THE ISOLATION AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF BACTERIOPHAGES LYTIC TO GEORGIAN STRAINS OF RALSTONIA SOLANACEARUM RACE 3 BIOVAR 2 - 2018
Isolation and Identification of Agrobacterium spp. from the territory of Tajikistan. - 2019
კონფერენციები  
ამერიკის მიკრობიოლოგთა საზოგადოების კონგრესი - 21-05-2000
მიკრობიოლოგიური საზოგადოებების საერთაშორისო კავშირის კონგრესი - 27-07-2002
ამერიკის მიკრობიოლოგთა საზოაგადოების კონგრესი - 16-05-2003
ნატოს საერთაშორისო კონფერენცია (NATO ARW)" კავკასიური ქვეყნების მზადყოფნა ბიოტერორისტული შეტევებისათვის" - 12-09-2004
კურსები  
ვირუსოლოგია, მიკოლოგია და პარაზიტოლოგია-MD2140E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ზოგადი მიკრობიოლოგია და ბაქტერიოლოგია-MD1240E (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; )
იმუნოლოგია და კლინიკური მიკრობიოლოგია-MD2240E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
მიკრობიოლოგია-NRSI2140 (  2012/2013; 2013/2014; )
მიკრობიოლოგია-NRSI2140E (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
ცხრილი  
ვირუსოლოგია, მიკოლოგია და პარაზიტოლოგია-MD2140E
ზოგადი მიკრობიოლოგია და ბაქტერიოლოგია-MD1240E
იმუნოლოგია და კლინიკური მიკრობიოლოგია-MD2240E
მარინა თედიაშვილი  - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, მიკრობიოლოგიის პროფესორია. საქართველოს უნივერსიტეტთან დაკავშირებულია მისი დაარსების დღიდან, ჯერ  როგორც კონსულტანტი, ხოლო 2011 წლიდან   როგორც მოწვეული ლექტორი და შემდეგ მიკრობიოლოგიის ასოცირებული პროფესორი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  და სამედიცინო მეცნიერებების სკოლაში. ამჟამად პროფესორი მარინა თედიაშვილი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის ბიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელია.   მარინა თედიაშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისი სამეცნიერო კარიერის 40 წელი უკავშირდება სახელგანთქმულ  გ.ელიავას სახ.  ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტს, სადაც იგი ამჟამად ხელმძღვანელობს  მიკრობთა ეკოლოგიის ლაბორატორიას. მისი სადოქტორი კვლევა ჩატარდა  ბაქტერიოფაგიის ინსტიტუტსა და მოსკოვის ივანოვსკის  სახ. ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში, შემდგომი სამეცნიერო სტაჟირებით  მოსკოვის სამედიცინო ენზიმოლოგიის ინსტიტუტში. 1997 წლამდე მუშაობდა ბაქტერიოფაგების ინსტიტუტისა და მცენარეთა ბიოქიმიისდა ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბაზაზე შექმნილი ერთობლივი სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ჯგუფის ხელმძღვანელად. აქვს  ასევე მუშაობის  გამოცდილება ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების რიგ უნივერსიტეტებსა და  სამეცნიერო ცენტრებში.  მარინა თედიაშვილის სამეცნიერო ინტერესებს შეაადგენს  სამედიცინო და გარემოს მიკრობიოლოგია, მნიშვნელოვანი ბაქტერიული ინფექციების ბიოკონტროლის  სტრატეგია  მთავარი ფოკუსით  ბაქტერიოფაგების კვლევასა და ფაგოთერაპიაზე.   ის არის  90 -ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათგან 40-მდე გამოქვეყნებულია რეიტინგულ   საერთაშორისო ჟურნალებში. ბოლო 25 წლის განმავლობაში მარინა თედიაშვილი იყო 30-ზე მეტი საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის მონაწილე, მათგან 21 პროექტის ხელმძღვანელი. იგი რეგულარულად მონაწილეობს საერთსორისო ფორუმებში და სემინარებში. ბოლო 20 წლის მანძილზე მარინა თედიაშვილი  ხელმძღვანელობდა 16 დოქტორანტს, 14 მათგანმა უკვე წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. მარინა თედიაშვილს აქვს პედაგოგიური მოღვაწების ხანგრძლივი გამოცდილებაც, 1995 წლიდან იყო სხვადასხვა კერძო სამედიცინო სასწავლებელების ლექტორი, შემდეგ მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2010 წლიდან ასევე  არის დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი