ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ემზარ ხმალაძე
მეცნიერი თანამშრომელი
მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
დოქტორი
მათემატიკის დეპარტამენტი
,მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი - მაგისტრი - 1987-01-09 - 1992-01-06
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია - ა. რაზმაძის მათ. ინსტიტუტი - დოქტორი - 1992-01-09 - 1995-01-07
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nDqFH8QAAAAJ
Actor of a crossed module of dialgebras via tetramultipliers - 0
On cohomology monoids of small categories - 1998
Non-abelian tensor and exterior products modulo q and universal q- central relative extension of Lie algebras - 1999
Non-abelian tensor and exterior products of Lie algebras modulo q and related constructions - 1999
Non-abelian tensor product of Lie algebras modulo q - 1999
More about homological properties of precrossed modules - 2000
Non-abelian tensor product of Lie algebras and its derived functors - 2002
Homology of Lie algebras with \Lambda_q coefficients and exact sequences - 2002
Non-abelian (co)homology of Lie algebras - 2003
Non-abelian homology of Lie algebras - 2004
Homology of n-types and Hopf type formulas - 2005
On nilpotency and solvability of Leibniz n-algebras - 2006
Homotopy classication of braided graded categorical groups - 2007
Homotopy classication of graded Picard categories - 2007
Non-abelian cohomology and extensions of Lie algebras - 2008
Crossed modules for Leibniz n-algebras - 2008
Hopf formulas for equivariant homology of groups - 2010
Higher Hopf formulas for homology of Leibniz n-algebras - 2010
Homology and central extensions of Leibniz and Lie n-algebras - 2011
On associative and Lie 2-algebras - 2012
Cyclic homologies of crossed modules of algebras - 2012
On non-abelian Leibniz cohomology - 2013
Low-dimensional non-abelian Leibniz cohomology - 2013
Universal enveloping crossed module of a Lie crossed module - 2014
Adjunction between crossed modules of groups and algebras - 2014
Non-abelian tensor product and homology of Lie superalgebras - 2015
Non-abelian homology of Hom-Lie algebras and applications - 2015
Some applications of the non-abelian tensor product of Hom-Leibniz algebras - 2016
On Lie-central extensions of Leibniz algebras - 2017
More on crossed modules of Lie, Leibniz, associative and diassociative algebras - 2017
A non-abelian tensor product of Hom-Lie algebras - 2017
A non-abelian Hom-Leibniz tensor product and applications - 2017
Naive algorithm to Bos-Chaum one-time signature scheme - 2018
Actor of a crossed module of Leibniz algebras - 2018
A non-abelian exterior product and homology of Leibniz algebras - 2018
On capable Leibniz algebras - 2019
One-way ring homomorphism - 2019
Public key exchange using crossed modules of groups - 2019
On one-way ring homomorphisms - 2020
On some properties preserved by the non-abelian tensor product of Hom-Lie algebras - 2021
On capability of Leibniz algebras - 2021
Actor of a crossed module of dialgebras via tetramultipliers - 2021
კონფერენციები  
K-თეორია, C*-ალგებრები, ინდექსის თეორია - 01-11-2010
სემინარები ჰომოლოგიურ ალგებრაში - 22-05-2016
Workshop in Homological Algebra - 18-06-2018
ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია - 25-02-2019
X International Conference of the Georgian Mathematical Union - 02-09-2019
ალგებრა, გეომეტრია, ტოპოლოგია და გამოყენებები (AGT&A) - 01-04-2022
Hacettepe University Mathematics General Seminar - 25-07-2022
XII International Conference of the Georgian Mathematical Union - 29-08-2022
XIII International Conference of the Georgian Mathematical Union - 03-09-2023
სამეცნიერო პროექტები  
Development and Applications of Simplicial Algebraic Techniques in the Cohomology of Algebraic Structures, Homotopy Theory, K-Theory and Cyclic Homology - 1998-2000
Homology and Cohomology of Algebraic Structures - 1999-2000
Homotopical Algebra and (Co)Homology of Groups, Algebras and Crossed Modules - 2002-2003
Algebraic K-Theory, Groups and Algebraic Homotopy Theory - 2003-2005
Simplicial Algebra, Homology Theories, K-theory and Homotopy Theory - 2005-2007
K-theory, Non-commutative Geometry, Homology Theories, Homotopy Theory, Operator and Normed Algebras - 2006-2008
ალგებრული და ტოპოლოგიური სტრუქტურები ჰომოტოპიურ და კატეგორიულ ალგებრაში, K-თეორიაში და ციკლურ ჰომოლოგიაში - 2007-2009
Contributions to the Algebraic Classification of Homotopy Classes - 2007-2011
-German Non-Commutative Partnership (Topology, Geometry, Algebra) - 2009-2011
Calculations and Homological Methods in Non-associative Algebras - 2010-2012
11. გაგრძელება სამეცნიერო პროექტისა "Georgian-German non-commutative partnership (Topology, Geometry, Algebra) - 2012-2013
სიმპლიციური ალგებრა, ჰომოლოგიის თეორიები, K-თეორია და გამოყენებები ალგებრული და ტოპოლოგიური სტრუქტურებისათვის - 2013-2015
Homotopical Representation of Groups - 2013-2016
Homology, Homotopy and Categorical Invariants in Groups and Non-associative Algebras - 2014-2016
ჰომოტოპიური და კეტეგორიული ალგებრა, ალგებრული ობიექტების ჰომოლოგიები და ალგებრული K-თეორია - 2015-2018
Homology, homotopy and categorical invariants in groups and nonassociative algebras - 2017-2020
ჰომოლოგიური ალგებრა და ჯვარედინა მოდულების ახალი ინვარიანტები - 2022 - 2025
კურსები  
აბსტრაქტული ალგებრა-MATH5001 (  2020/2021; 2022/2023; )
ალგებრა და ტოპოლოგია-MATH7006 (  2020/2021; )
ალგებრა-MATH1213 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ზოგადი და ალგებრული ტოპოლოგია-MATH5004 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ზოგადი ტოპოლოგია-MATH5118 (  2016/2017; )
კვლევა-STEM0001 (  2023/2024; )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1214 (  2017/2018; )
კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი-INFO5250 (  2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; )
კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი-INFO5250E (  2019/2020; )
კრიპტოგრაფია-MATH5027 (  2021/2022; )
კრიპტოგრაფია-MATH5124 (  2018/2019; )
კრიპტოლოგია-MATH4119 (  2021/2022; )
კრიპტოლოგიის საფუძვლები-MATH4118 (  2019/2020; 2020/2021; 2023/2024; )
მათემატიკა და ცივილიზაციები-STEM0007 (  2022/2023; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის III-MATH2114 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I-MATH1122 (  2017/2018; 2018/2019; )
მათემატიკა ეკონომიკისათვის IV-MATH1412 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; )
მათემატიკური მეთოდები III-MATH1413 (  2018/2019; )
პროფესორის ასისტირება(სწავლების პრაქტიკა)-PDPR 7217 (  2021/2022; )
სამაგისტრო ნაშრომი-MATH5400 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სტაჟირება მათემატიკის მიმართულებით-MATH4213 (  2023/2024; )
წრფივი ალგებრა და ალბათობის საფუძვლები-MATH1120 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია-MATH1123 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია-MATH1123E (  2021/2022; )
ცხრილი  
კვლევა-STEM0001
კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი-INFO5250
მათემატიკა ეკონომიკისათვის IV-MATH1412
სამაგისტრო ნაშრომი-MATH5400
სტაჟირება მათემატიკის მიმართულებით-MATH4213
წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია-MATH1123
საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მის სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს თანამედროვე აბსტრაქტული მათემატიკის ისეთი დარგები, როგორიცაა ჰომოლოგიური ალგებრა, ალგებრული ტოპოლოგია და კატეგორიათა თეორია. ბოლო პერიოდში ის დაინტერესებულია მათემატიკური კრიპტოგრაფიით. არის პრესტიჟულ მათემატიკურ ჟურნალებში გამოქვეყნებული მრავალი სამეცნიერო სტატიის ავტორი, საერთაშორისო და ეროვნული სამეცნიერო პროექტების შემსრულებელი, საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზატორი და მონაწილე. წლების მანძილზე ხელმძღვანელობს სხვადასხვა რეგულარულ სემინარს ალგებრასა და მათემატიკურ კრიპტოგრაფიაში. აქვს ევროპულ უნივერსიტეტებში მუშაობის გამოცდილება მკვლვარის პოზიციებზე. საქართველოს უნივერსიტეტში ის უძღვება წრფივი ალგებრის, ანალიზური გეომეტრიის, კრიპტოგრაფიის და კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატის სხვადასხვა კურსს, როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის საფეხურზე.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი