ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

გელაზონია ლია
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
მედიცინის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა

განათლება  
ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიოლოგიის და მედიცინის - საბაკალავრო - 09/01/1993 - 06/24/1997
ი. ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიოლოგიის და მედიცინის - სამაგისტრო - 09/01/1997 - 06/21/1999
მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი - ციტოლოგია, ჰისტოლოგია, ემბრიოლოგია - სადოქტორო - 09/03/2001 - 06/01/2003
პუბლიკაციები  
2016 - მანგანუმის მიღება იწვევს თაგვის-მკვლელ ქცევას არააგრესიულ ვირთაგვებში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: Journal of Biological Physics and Chemistr; გვ: 137-141
გამომცემლობა: ბიოლოგიური ფიზიკის და ქიმიის ჟურნალი;

2015 - მანგანუმის არააგრესიულ ვირთაგვებში იწვევს აგრესიულ ქცევას  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: Systemic, cellular and molecular mechanisms of physiological functions and disorders; გვ: 115-124
გამომცემლობა: ნოვა ბიომედიკალი, აშშ;

2015 - მანგანუმის ქლორიდის ხანმოკლე მიღების ეფექტი ნეონატი და ზრდასრული ვირთაგვების დასწავლის უნარზე  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: Systemic, cellular and molecular mechanisms of physiological functions and disorders; გვ: 103-113
გამომცემლობა: ნოვა ბიომედიკალი, აშშ;

2015 - ტოლუოლის ქრონიკული ზეგავლენა და ჰიპოკამპის სტრუქტურა ახალგაზრდა და ზრდასრულ ვირთაგვებში  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse; გვ: 1012-1022
გამომცემლობა: ლონდონის სამეფო კოლეჯის გამოცემა. ვ. პრედი;

2013 - ტოლუოლის ქრონიკული ზემოქმედების სწრაფი და დაყოვნებული ეფექტი ჰიპოკამპის უჯრედების დაკარგვაზე, მეხსიერების და დასწავლის პროცესებზე ახალგაზრდა და ზრდასრულ ვირთაგვებში  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: Toluene: Chemical Properties, Applications and Toxicology; გვ: 53-92
გამომცემლობა: ნოვა სამეცნიერო გამომცემელი, ნიუ იორკი, აშშ;

2012 - ტოლუოლის ქრონიკული ზემოქმედების სწრაფი და დაყოვნებული ეფექტი ჰიპოკამპის უჯრედების დაკარგვაზე ახალგაზრდა და ზრდასრულ ვირთაგვებში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: Brain Res Bull; გვ: 187-192
გამომცემლობა: ელსევიერი;

2011 - „ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის ეფექტი სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ვირთაგვების ქცევაზე მრავალგანშტოებიან ლაბირინთში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: Bull Exp Biol Med; გვ: 587-589

2009 - „ ადიქციის ნეირობიოლოგია და ადიქციური ნივთიერებების ეფექტი თავის ტვინის ფუნქციებზე  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: Morphology; გვ: 58-61
გამომცემლობა: მორფოლოგია, რუსეთი;

2009 - „ ნადოლოლის ინექციის ეფექტი კორტიკოტროპინ-რილიზინგ ჰორმონის შეყვანით გამოწვეული სტრესის შემდეგ კორტიკოსტერონის დონზე ვირთაგვებში“  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: Georgian Med News; გვ: 71-73
გამომცემლობა: Georgian Med News;

2005 - ტოლუოლის ზემოქმედების ეფექტი ვირთაგვების ჰიპოკამპის და ყნოსვის ბოლქვების ქრომატინის სტაბილურობაზე in vivo. მიკროკალორიმეტრული კვლევა.  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: Biofizika; გვ: 1131-1136
გამომცემლობა: ბიოფიზიკა, რუსეთი;

2003 - ტოლუოლით ინტოქსიკაციის პრე და ადრეული პოსტნატალური ზემოქმედების ზეგავლენა ვირთაგვების შთამომავლობის ყნოსვის ბოლქვებზე  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: Proceeding of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series,; გვ: 235-241
გამომცემლობა: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე;

კონფერენციები  
ნეირომეცნიერებები - 10-07-2010
ნეიროფსიქოფარმაკოლოგია - 03-09-2011
ევროპის ნეირომეცნიერთა ფორუმი - 14-07-2012
საერთაშორისო მრავალპროფილიანი კონგრესი - 10-10-2013
ნეირომეცნიერებები - 15-11-2014
ნეირომეცნიერებები - 17-10-2015
ევროპის ნეირომეცნიერთა ფედერაციის რეგიონალური შეხვედრა - 29-08-2017
თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა. უჯრედული და მოლეკულური ასპექტები - 01-05-2019
სამეცნიერო პროექტები  
კორტიკოტროპინ-რილიზინგ ჰორმონის ცერებროვასკულარული ადმინისტრირებით გამოწვეული მოლეკულური ცვლილებები და კატექოლამინების როლი ამ ცვლილებებში - 2006-2009
დენდრიტული ხორკლების სტრუქტურული პლასტიურება ეპილეპსიის დროს: ატომურ-ძალოვანი და ორ-ფოტონიანი მიკროსკოპული კვლევები - 2010-2012
კურსები  
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია II-MD1210E (  2019/2020;  )
ცხრილი  
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია II-MD1210E

ლია გელაზონია, მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტში გაუძღვება
ჰისტოლოგიის და ემბრიოლოგიის კურსს.
ლია გელაზონიას მიღებული აქვს ბიოლოგიის მაგისტრის ხარისხი ი. ჯავახიშვილის
თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტში. ასპირანტურა გავლილი აქვს ციტოლოგია,
ჰისტოლოგია, ემბრიოლოგიის სპეციალობით და აკადემიური დოქტორის ხარისხი
მინიჭებული აქვს ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში (სპეციალობა:
ფუნდამენტური ნეირომეცნიერებები).
სხვადასხვა დროს, ლია გელაზონია იყო ასოცირებული მკვლევარი ტეხასის
უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტში და მოწვეული მეცნიერი გერმანიის
კაიზერსლაუტერნის ტექნიკურ უნივერსიტეტში (DAAD-ის პროგრამა).
ლია გელაზონია აქტიური მეცნიერია: გააჩნია პუბლიკაციები რიგ საერთაშორისო
რეიტინგულ ჟურნალებში, არის ლონდონის სამეფო კოლეჯის მიერ ვიქტორ პრედის
ხელმძღვანელობით გამოცემული პრესტიჟული კრებულის „Neuropathology of Drug
Addictions and Substance Misuse” ერთ-ერთი თავის თანაავტორი, მიღებული აქვს
მონაწილეობა მრავალ საერთაშორისო კონფერენციებში, არის ევროპის
ნეირომეცნიერთა ასოციაციის და რიგი სხვა საერთაშორისო პროფესიული
საზოგადოებების წევრი.
ამჟამად ლია გელაზონია ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრის უფროსი მეცნიერია. სამეცნიერო კვლევის გარდა, ის წლების განმავლობაში
ჩართულია სხვადასხვა ტიპის თრეინინგებში, საზაფხულო სკოლებსა და
ვორქშოპებში.
ლია გელაზონია ფლობს უჯრედის ბიოლოგიის კვლევის რიგ განსაკუთრებით
თანამედორვე და მაღალინფორმაციულ მეთოდებს.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი