ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარინე შავლაყაძე
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, - საბუნებისმეტყველო-გეოგრაფიის - ბაკალავრი - 09/02/2001 - 07/03/2005
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საბუნებისმეტყველო - მაგისტრი - 09/04/2005 - 07/01/2007
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია - დოქტორი - 09/07/2008 - 07/13/2011
კონფერენციები  
გარემოს დაცვისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო კონფერენცია - 08-05-2013
ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია ICBEC 2013 - 03-11-2013
მე-4 საერთაშორისო კონფერენციის "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემების - 08-06-2014
ნიადაგის რესურსები და მათი მდგრადი განვითარება - 31-08-2015
ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია - 03-11-2015
ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია - 03-11-2015
ხელოვნებისა და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალის (IJAS) ტექნოლოგიისა და ინჟინერიის საერთაშორისო კონფერენცია ფიზიკურ, ჯანმრთელობის და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში - 23-05-2016
ICASE 2016: მე-18-ე საერთაშორისო კონფერენცია სასოფლო-სამეურნეო და ბიოლოგიურ ინჟინერიაში - 17-07-2016
ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია - 28-11-2017
სამეცნიერო პროექტები  
-
საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი- ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 2008-2010
საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება - 2010-2012
კურორტ წაღვერის ნახანძრალ მთის ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება, კლიმატური, ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე - 2012-2013
საერთაშორისო კონფერენცია გარემოსდაცვითი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის შესახებ (ICOEST 2013). ურგუპი, კაბადოკია, ნევსეჰირი, თურქეთი - 2013
ვენეცია, იტალია. ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია IC BEC 2013. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია http://waset.org. "მანგანუმშემცველი ხელოვნური მინაკრისტალური მასალების საფუძველზე წყალხსნადი და უბალასტო მიკროსასუქების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა". - 2013
ნიადაგის ტიპების გავლენა პესტიციდების დეგრადაციაზე - 2014-2017
„საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა ქიმიურად მელიორირებული ნიადაგის მიღების მიზნით - 2015
ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო კონფერენცია. “ საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა“. ზეპირი მომხსენებელი სექციაზე. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი - 2015
„საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ნიადაგების ქიმიური მელიორაციის მიზნით - 2015-2017
ციურიხი, შვეიცარია. ICASE 2016: მე-18-ე საერთაშორისო კონფერენცია სასოფლო-სამეურნეო და ბიოლოგიურ ინჟინერიაში. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. "პესტიციდების მიკრობიოლოგიური დეგრადაცია ნიადაგში". - 2016
ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა - 2020-2021
კურსები  
ბიოქიმია I-MD1120E (  2021/2022; 2022/2023; )
ბიოქიმია-DENT1230 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სამედიცინო ქიმია-DENT1111 (  2019/2020; )
შესავალი მეცნიერებაში მედიცინისთვის-MD1020 (  2019/2020; )
ცხრილი  
ბიოქიმია-DENT1230
ბიოქიმია I-MD1120E

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი. ასოცირებული პროფესორი თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში. მოწვეული სპეციალისტი სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის.  2011წ.-მიენიჭა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ავტორი 31 სამეცნიერო ნაშრომის. ავტორი და მონაწილე სხვადასხვა საერთაშოროსო სამეცნიერო კონფერენციის 15-ზე მეტი. 9 სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. 3 საერთაშორისო ტრეინინგის მონაწილე. მოიპოვა პროფესორ სტანისლავ ტოლპას 3 თვიანი სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში (2014წ). 2009წ.-დან არასამთავრობო ორგანიზაციების: „გარემოს დაცვის ეკოცენტრი“ და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვის საერთაშორისო კავშირის ,,უნიკალური კავკასია” - მეცნიერ თანამშრომელი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

          კვლევის სფეროდედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და გარემო, ქიმიური ეკოლოგია, აგრარული მეცნიერებები, სამედიცინო ქიმია.

 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი