სულხან სულხანიშვილი კომპიუტერული ქსელის დაპროექტება ლოგიკურ-ალბათური მეთოდების გამოყენებით 2023 დისერტაცია ავტორეფერატი
არტურო არაქელიანი პოსტ-კვანტური ციფრული ხელმოწერილის ასინქრონული ალგორითმი 2022 დისერტაცია ავტორეფერატი
მედეა ცაავა სასაზღვრო ამოცანები ელიფსური განტოლებებისთვის ლიფშიცის საზღვრიან ჰიპერზედაპირზე 2021 დისერტაცია ავტორეფერატი
გიორგი თუთბერიძე შემოსაზღვრული ოპერატორები ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებზე 2021 დისერტაცია ავტორეფერატი
ირაკლი ბაშელეიშვილი მრავალფუნქციური პერსონალის ოპტიმალური შერჩევისა და მართვის ინფორმაციული სისტემის დამუშავება 2017 დისერტაცია ავტორეფერატი

OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia

STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia