სურათი სახელი,გვარი თანამდებობა
ალექსანდრე ზიბზიბაძე
მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ანა ედიშერაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ანა მაისურაძე
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ანა ნასრაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ანა ჭიაბრიშვილი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
არჩილ მეტრეველი
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
არჩილ ჯანგირაშვილი
მოწვეული ლექტორი, ასისტენტი, მაგისტრი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ბაჩანა ჯიშკარიანი
ასოცირებული პროფესორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ბელა ფიფია
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
გვანცა დუდუჩავა
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
გია გოგიბერიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
გიორგი დგებუაძე
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
გიორგი ელიაძე
მოწვეული ლექტორი, , საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
გიორგი თუმანიშვილი
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
გიორგი ლორია
ასოცირებული პროფესორი, , , სამართლის სკოლა,
გიორგი ნონიაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
გიორგი ჩიტიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
დავით სივსივაძე
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
დავითი ქოჩლაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ეკა ზარნაძე
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ეკატერინე ბაღიშვილი
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ეკატერინე ქარდავა
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ვასილ ჟიჟიაშვილი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ვახტანგ ზაალიშვილი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ზურაბ გველესიანი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თათია ქინქლაძე
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ ბაზღაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ ებრალიძე
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ იაშვილი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ ლაკერბაია
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ ლომაძე
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ ჩიტოშვილი
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ წყალობაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარ ხუბულური
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარი ასათიანი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამარი ბიწაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, , სამართლის სკოლა,
თამარი ლალიაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თამილა გოშაძე
მოწვეული ლექტორი, , საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
თინათინ თოფურია
მოწვეული ლექტორი, , , სამართლის სკოლა,
იზა კელენჯერიძე
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
იმედა დვალიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ინგა ბერიძე
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ინგა კვაჭანტირაძე
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ირაკლი კობიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ირაკლი კოპალიანი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ირაკლი ყანდაშვილი
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ირინა გურგენაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ირმა გელაშვილი
პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
კახაბერ მოსეშვილი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ლალი ლაზარაშვილი
პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ლევან ნანობაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ლიანა ჯაფარიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მაია მიშველაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მაკა კარტოზია
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მალხაზ ბეგიაშვილი
პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მარიამ ბობოხიძე
ასოცირებული პროფესორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მარიამ გრიგალაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მარიამ ცისკაძე
ასოცირებული პროფესორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მარიკა არევაძე
ასისტენტი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მარინე კაპანაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მარინე კვაჭაძე
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მარინე მარინაშვილი
ასოცირებული პროფესორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
მიშა კორძახია
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნათია ლაპიაშვილი
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნანა ღონღაძე
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნატა სტურუა
ასოცირებული პროფესორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნატო ბაინდურაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო ბაქაქური
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო კილასონია
ასოცირებული პროფესორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო კოტიშაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო კუცია
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო ლობჯანიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო მესხიშვილი
ასოცირებული პროფესორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო რუხაძე
ასოცირებული პროფესორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო სოსელია
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო ტურაშვილი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო ცაციაშვილი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ნინო ძნელაძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ოთარ გოლოძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ჟანა ჩიქოვანი
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
რატი ახალაია
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, , სამართლის სკოლა,
სოფიო ასათიანი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
სოფიო ოგბაიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ტარიელ სიხარულიძე
მოწვეული ლექტორი, , საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ტიმოთი ბარეტი
ასოცირებული პროფესორი, , საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ქეთევან გეგიაძე
ასისტენტი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ქეთევან ვაშაკიძე
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ქეთევან კუკავა
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ქეთევან საგინაშვილი
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ქეთევან ქოქრაშვილი
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
შოთა ქობალია
მოწვეული ლექტორი, , სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ხოსე მედარდო რომერო კორდოვა
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ჯაბა გველებიანი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ჯეიმს კლარკ ფრანკენფილდი
მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,
ჯოელ ბრაიანთ
მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, სამართლის დეპარტამენტი, სამართლის სკოლა,

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი